Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - speciale schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen totaal
Turkije 4 1 1 - 6
Marokko 82 53 26 30 191
Tunesië 3 1 - - 4
totaal aantal rechthebbenden 89 55 27 30 201
TAB 2013 B 169-4