Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties - speciale schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen totaal
Turkije 56 33 15 3 107
Algerije 2 1 - - 3
Bosnië-Herzegovina 1 - - - 1
Servië - - - - -
Montenegro - - - - -
Kosovo 1 2 - 1 4
Marokko 114 57 30 30 231
Tunesië 9 8 3 3 23
totaal aantal rechthebbenden 183 101 48 37 369
TAB 2013 B 169-3