Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 3 - - - 6
Frankrijk 191 104 62 24 11 392
Italië 23 19 11 1 2 56
Luxemburg 6 - - - - 6
Nederland 55 22 5 7 4 93
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - 1 - - - 1
Griekenland 5 3 - 1 - 9
Spanje 34 26 5 4 1 70
Portugal 18 8 1 1 - 28
Oostenrijk - 2 - - - 2
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - 1 - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - 3 - - - 3
Letland - - - - - -
Litouwen 1 - - - - 1
Malta 2 - - - - 2
Polen 18 10 1 1 - 30
Tsjechische Republiek 2 - - - - 2
Slovakije 2 - - - - 2
Slovenië - - - - - -
Roemenië 5 1 - - 1 7
Bulgarije 2 - - - - 2
Kroatië 1 - 2 - - 3
totaal aantal rechthebbenden 369 203 87 39 19 717
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 B 168-9
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 3 1 - - 7
Frankrijk 148 83 58 19 11 319
Italië 22 17 12 - 2 53
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 33 10 2 7 1 53
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 5 - - 1 - 6
Spanje 22 18 5 2 1 48
Portugal 13 7 2 - - 22
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - 1 - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - 2 - - - 2
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 12 8 1 - 1 22
Tsjechische Republiek 1 - - - - 1
Slovakije 1 - 1 - - 2
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - 1 1
Bulgarije 1 - - - - 1
Kroatië 1 - 1 - - 2
totaal aantal rechthebbenden 266 150 83 29 17 545
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 168-9
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 2 - - - 6
Frankrijk 137 93 43 18 7 298
Italië 29 18 6 1 2 56
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 28 12 2 4 1 47
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - 1 - - - 1
Griekenland 5 1 1 - - 7
Spanje 25 13 3 3 - 44
Portugal 13 8 2 - - 23
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 2 1 - - - 3
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 9 3 - 1 - 13
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 256 152 57 27 10 502
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 B 168-9
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 9 1 - - - 10
Frankrijk 147 78 40 21 10 296
Italië 29 24 9 - 1 63
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 26 13 5 1 2 47
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - 1 - - - 1
Griekenland 5 3 1 - - 9
Spanje 24 13 4 3 - 44
Portugal 19 8 1 - - 28
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - 1 - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 2 - - - 3
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 5 6 - 1 - 12
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 267 150 60 26 13 516
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 B 168-9
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 6 1 - - - 7
Frankrijk 129 67 37 21 8 262
Italië 27 24 6 - 1 58
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 23 13 10 1 1 48
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - 3 2 - - 5
Griekenland 5 2 1 - - 8
Spanje 24 12 4 3 - 43
Portugal 16 7 2 - - 25
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - 1 - - 2
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 3 4 1 - - 8
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 236 133 65 25 10 469
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 B 168-9
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 7 1 - - - 8
Frankrijk 107 68 31 26 9 241
Italië 30 18 7 - 1 56
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 27 15 3 3 1 49
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - 1 - - - 1
Griekenland 5 1 1 - - 7
Spanje 16 15 3 3 - 37
Portugal 13 9 1 1 - 24
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - 1 - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 1 - - - 2
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 208 130 47 33 11 429
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 B 168-9
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 1 - - - 5
Frankrijk 92 54 26 24 6 202
Italië 33 22 8 - 1 64
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 19 14 1 2 1 37
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland 3 1 1 - - 5
Spanje 22 15 5 1 - 43
Portugal 15 3 1 1 - 20
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - 1 - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 2 - - - - 2
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 192 110 44 28 8 382
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 168-9
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 - 1 - - 5
Frankrijk 89 47 24 19 3 182
Italië 43 23 6 - - 72
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 13 14 4 2 - 33
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 5 5 - - - 10
Spanje 27 12 5 - - 44
Portugal 10 5 1 - - 16
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - 1 - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 2 - - - - 2
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 195 107 43 21 3 369
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 168-9
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 1 1 - - 5
Frankrijk 93 47 28 17 2 187
Italië 47 17 5 - - 69
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 14 9 3 2 - 28
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 8 4 - - - 12
Spanje 33 10 5 2 - 50
Portugal 10 5 - 1 - 16
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - 1 - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 210 94 43 22 2 371
TAB 2006 B 168-9
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 1 1 - - 5
Frankrijk 98 51 25 16 3 193
Italië 57 17 5 2 1 82
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 16 15 2 - 1 34
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - - - - 1
Griekenland 9 4 - - - 13
Spanje 32 12 3 2 - 49
Portugal 11 7 - 1 - 19
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - 1 - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal 228 107 37 21 5 398
TAB 2005 B 168-9