Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 1 - 2 - 4
Frankrijk 133 87 32 6 3 261
Italië 9 2 2 - - 13
Luxemburg 2 1 - - - 3
Nederland 27 28 6 1 1 63
Denemarken - - 1 - - 1
Ierland - 1 - - - 1
Verenigd Koninkrijk 1 - 1 1 - 3
Griekenland 3 1 - - - 4
Spanje 3 3 - - - 6
Portugal - 3 - - - 3
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 8 6 - 2 - 16
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
Kroatië - 1 - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 188 134 43 12 4 381
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-8