Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 1 1 1 - 7
Frankrijk 158 102 34 8 4 306
Italië 6 3 - - - 9
Luxemburg 1 1 - - - 2
Nederland 46 32 13 1 1 93
Denemarken - - 2 - - 2
Ierland - 1 - - - 1
Verenigd Koninkrijk 1 - - - - 1
Griekenland 3 - - - - 3
Spanje 10 4 1 1 - 16
Portugal 5 3 - - - 8
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen 1 - - - - 1
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 2 - - - - 2
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 12 7 1 1 - 21
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië 2 1 - - - 3
Bulgarije 3 1 - - - 4
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 254 156 53 12 5 480
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2014 B 168-8
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 1 - 2 - 4
Frankrijk 133 87 32 6 3 261
Italië 9 2 2 - - 13
Luxemburg 2 1 - - - 3
Nederland 27 28 6 1 1 63
Denemarken - - 1 - - 1
Ierland - 1 - - - 1
Verenigd Koninkrijk 1 - 1 1 - 3
Griekenland 3 1 - - - 4
Spanje 3 3 - - - 6
Portugal - 3 - - - 3
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 8 6 - 2 - 16
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
Kroatië - 1 - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 188 134 43 12 4 381
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-8
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 - - 1 - 3
Frankrijk 129 93 31 12 3 268
Italië 7 1 2 - - 10
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 25 14 5 2 1 47
Denemarken - - - - - -
Ierland - 1 - - - 1
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland 2 - - - - 2
Spanje 2 6 - - - 8
Portugal 2 1 1 - - 4
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 4 2 - - - 6
Tsjechische Republiek 1 - - - - 1
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije 1 - - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 179 118 40 15 4 356
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2012 B 168-8
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 1 1 - - 3
Frankrijk 114 75 26 10 2 227
Italië 11 1 - - - 12
Luxemburg - - - - - -
Nederland 26 10 7 3 1 47
Denemarken - - - - - -
Ierland 1 - - - - 1
Verenigd Koninkrijk - 1 - - - 1
Griekenland 3 - - - - 3
Spanje 3 6 1 - - 10
Portugal 2 2 - - - 4
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 5 4 - - - 9
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 167 100 36 13 3 319
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2011 B 168-8
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 - - - - 2
Frankrijk 109 60 19 13 3 204
Italië 11 3 2 - - 16
Luxemburg - - - - - -
Nederland 30 16 1 3 - 50
Denemarken - - - - - -
Ierland - 1 - - - 1
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland 2 - - - - 2
Spanje 4 4 1 - - 9
Portugal 1 2 - - - 3
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - 1 - - 1
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 2 4 1 - - 7
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 161 90 26 16 3 296
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2010 B 168-8
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 2 - - - 5
Frankrijk 98 59 27 7 3 194
Italië 12 3 - - - 15
Luxemburg - - - - - -
Nederland 32 13 2 3 - 50
Denemarken - - - - - -
Ierland - 1 - - - 1
Verenigd Koninkrijk 2 - - - - 2
Griekenland 2 1 - - - 3
Spanje 4 4 2 - - 10
Portugal 4 2 1 - - 7
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - 2 - - - 2
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije 1 - - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 158 87 33 10 3 291
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2009 B 168-8
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 1 1 - - 3
Frankrijk 78 44 27 9 2 160
Italië 9 4 1 - - 14
Luxemburg - - - - - -
Nederland 32 20 3 1 - 56
Denemarken - - - - - -
Ierland - 2 - - - 2
Verenigd Koninkrijk - 1 - - - 1
Griekenland 1 1 - - - 2
Spanje 5 6 1 1 - 13
Portugal 2 3 - - - 5
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 - - - - 1
Tsjechische Republiek - 1 - - - 1
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 129 83 33 11 2 258
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2008 B 168-8
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - 2 - - 2
Frankrijk 77 36 11 4 1 129
Italië 9 4 - - - 13
Luxemburg - 1 - - - 1
Nederland 18 10 1 1 - 30
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland - 1 - - - 1
Spanje 8 4 2 1 - 15
Portugal 2 1 - - - 3
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 - - - - 1
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 115 57 16 6 1 195
TAB 2007 B 168-8
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - 1 - - - 1
Frankrijk 55 31 14 1 1 102
Italië 12 3 - - - 15
Luxemburg - - - - - -
Nederland 13 4 4 - - 21
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland - - - - - -
Spanje 7 3 - 1 - 11
Portugal 4 2 - - - 6
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 91 44 18 2 1 156
TAB 2006 B 168-8
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 - - - - 1
Frankrijk 61 40 14 2 - 117
Italië 12 5 - - - 17
Luxemburg - - - - - -
Nederland 13 5 3 - - 21
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland - 1 - - - 1
Spanje 8 4 1 1 - 14
Portugal 6 1 - - - 7
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal 101 56 18 3 - 178
TAB 2005 B 168-8