Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 - - - - 4
Frankrijk 46 15 5 3 - 69
Italië 12 12 9 1 2 36
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 26 12 6 3 7 54
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 3 1 2 - 7
Griekenland 1 1 - - - 2
Spanje 16 13 10 5 5 49
Portugal 9 5 - - - 14
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - 1 - - 1
Ijsland 1 - - - - 1
Noorwegen - 1 - - - 1
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 1 - - - 2
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 17 11 6 1 - 35
Tsjechische Republiek - - - 1 - 1
Slovakije - - 1 - - 1
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië - - - - - -
Bulgarije 1 1 - - - 2
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 138 75 39 16 14 282
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 168-7