Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 8 4 2 1 - 15
Frankrijk 52 16 13 10 1 92
Italië 17 21 10 1 2 51
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 40 22 7 4 4 77
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 4 1 2 - - 7
Griekenland 2 - - 1 - 3
Spanje 24 19 6 6 3 58
Portugal 14 5 1 - - 20
Oostenrijk 1 1 - - - 2
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - 1 - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 24 19 7 3 1 54
Tsjechische Republiek 1 - - 1 - 2
Slovakije - 2 1 - - 3
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië 1 3 - - - 4
Bulgarije 1 1 - - - 2
Kroatië - 1 - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 192 116 49 27 11 395
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 B 168-7
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 - - - - 4
Frankrijk 46 15 5 3 - 69
Italië 12 12 9 1 2 36
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 26 12 6 3 7 54
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 3 1 2 - 7
Griekenland 1 1 - - - 2
Spanje 16 13 10 5 5 49
Portugal 9 5 - - - 14
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - 1 - - 1
Ijsland 1 - - - - 1
Noorwegen - 1 - - - 1
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 1 - - - 2
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 17 11 6 1 - 35
Tsjechische Republiek - - - 1 - 1
Slovakije - - 1 - - 1
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië - - - - - -
Bulgarije 1 1 - - - 2
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 138 75 39 16 14 282
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 168-7
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 1 1 - - 5
Frankrijk 44 27 6 1 1 79
Italië 14 16 9 1 3 43
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 21 10 9 5 5 50
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - 1 2 - - 3
Griekenland 1 3 - - - 4
Spanje 13 9 8 2 5 37
Portugal 5 4 - - - 9
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - 1 - - 1
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 11 11 3 - - 25
Tsjechische Republiek - - - 1 - 1
Slovakije - 1 - - - 1
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 115 83 39 10 14 261
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 B 168-7
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 2 - - - 3
Frankrijk 50 27 9 1 1 88
Italië 18 19 8 1 1 47
Luxemburg - - - 1 - 1
Nederland 25 9 2 5 5 46
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 5 2 3 1 - 11
Griekenland 3 2 - 1 - 6
Spanje 17 10 4 2 5 38
Portugal 8 9 - - - 17
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 5 8 - - - 13
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - 1 1
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 132 88 26 12 13 271
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 B 168-7
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 - - - - 2
Frankrijk 34 21 17 - 3 75
Italië 15 19 8 - 1 43
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 17 11 6 3 5 42
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 2 2 - - 5
Griekenland 1 1 1 - - 3
Spanje 14 7 3 1 2 27
Portugal 5 7 - - - 12
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 4 6 - - - 10
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië 1 - - - 1 2
Bulgarije 1 - - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 98 74 37 4 12 225
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 B 168-7
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 - - - - 2
Frankrijk 26 16 7 1 - 50
Italië 12 16 7 1 - 36
Luxemburg 3 1 - - - 4
Nederland 14 5 3 3 3 28
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - 1 1 - 2
Griekenland 2 3 1 - - 6
Spanje 13 6 - 3 - 22
Portugal 7 5 1 - - 13
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 2 3 1 - - 6
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 82 55 21 9 3 170
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 B 168-7
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - 1 1 - - 2
Frankrijk 22 14 6 - 1 43
Italië 16 19 10 1 - 46
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 18 6 - 3 1 28
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - 1 1
Griekenland 3 1 - - - 4
Spanje 13 6 1 1 - 21
Portugal 10 5 1 - - 16
Oostenrijk - - - - - -
Finland 1 - - - - 1
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 1 - - - 2
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 87 53 19 5 3 167
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 168-7
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos (*) - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 - - - - 2
Frankrijk 34 27 7 - 1 69
Italië 11 19 8 - - 38
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 16 7 1 2 1 27
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 3 - - - 1 4
Griekenland 1 1 - - - 2
Spanje 10 2 1 1 1 15
Portugal 8 6 2 - - 16
Oostenrijk - - - - - -
Finland 1 1 - - - 2
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 88 63 19 3 4 177
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 168-7
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 48 24 8 5 2 87
Italië 17 14 14 1 - 46
Luxemburg 1 2 - - - 3
Nederland 8 2 6 - 2 18
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 2 1 - - 1 4
Griekenland 1 2 - - - 3
Spanje 16 5 1 - - 22
Portugal 11 5 1 - - 17
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - 1 - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - 1 - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 104 56 31 6 5 202
TAB 2006 B 168-7
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 1 - - - 2
Frankrijk 42 17 7 2 1 69
Italië 16 18 12 2 - 48
Luxemburg - - 1 - - 1
Nederland 15 2 3 - - 20
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 3 1 1 - - 5
Griekenland 2 - - - - 2
Spanje 17 9 1 - - 27
Portugal 10 4 1 1 - 16
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal 106 52 26 5 1 190
TAB 2005 B 168-7