Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 6 - 1 - - 7
Frankrijk 57 36 10 4 1 108
Italië 8 11 7 - - 26
Luxemburg 2 1 - - - 3
Nederland 61 25 11 5 5 107
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 2 1 - - - 3
Griekenland - - - - - -
Spanje 11 12 3 6 3 35
Portugal 13 7 1 1 - 22
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - 1 - - - 1
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - 1 - - - 1
Zweden 1 1 - - - 2
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 2 1 - - - 3
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 34 12 1 - - 47
Tsjechische Republiek 1 1 - - - 2
Slovakije - - 1 - - 1
Slovenië - - - - - -
Roemenië 9 3 - - - 12
Bulgarije 2 - - - - 2
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 210 113 35 16 9 383
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-6