Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 2 1 - - 5
Frankrijk 62 45 10 4 1 122
Italië 15 9 3 1 1 29
Luxemburg - 1 - - 1 2
Nederland 88 53 12 6 6 165
Denemarken - - - - - -
Ierland - 1 - - - 1
Verenigd Koninkrijk 2 - 1 1 - 4
Griekenland - - - - - -
Spanje 13 11 13 9 1 47
Portugal 20 8 2 - - 30
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen 2 - - - - 2
Zweden 2 1 - - - 3
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 2 - - - - 2
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - 1 - - - 1
Polen 45 11 5 - - 61
Tsjechische Republiek - 1 - - - 1
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië 7 - - - - 7
Bulgarije 1 2 - - - 3
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 262 146 47 21 10 486
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2014 B 168-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 6 - 1 - - 7
Frankrijk 57 36 10 4 1 108
Italië 8 11 7 - - 26
Luxemburg 2 1 - - - 3
Nederland 61 25 11 5 5 107
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 2 1 - - - 3
Griekenland - - - - - -
Spanje 11 12 3 6 3 35
Portugal 13 7 1 1 - 22
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - 1 - - - 1
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - 1 - - - 1
Zweden 1 1 - - - 2
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 2 1 - - - 3
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 34 12 1 - - 47
Tsjechische Republiek 1 1 - - - 2
Slovakije - - 1 - - 1
Slovenië - - - - - -
Roemenië 9 3 - - - 12
Bulgarije 2 - - - - 2
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 210 113 35 16 9 383
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 - 2 - 1 5
Frankrijk 50 36 11 6 - 103
Italië 13 10 1 - - 24
Luxemburg 3 - - - - 3
Nederland 55 30 9 6 4 104
Denemarken - - - - - -
Ierland - 1 - - - 1
Verenigd Koninkrijk 3 1 1 - - 5
Griekenland - - - - - -
Spanje 10 6 7 3 1 27
Portugal 8 5 - - - 13
Oostenrijk - 2 - - - 2
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - 1 - - - 1
Zweden - 2 - - - 2
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen 1 - - - - 1
Malta - - - - - -
Polen 16 12 2 1 1 32
Tsjechische Republiek 1 1 - - - 2
Slovakije - - 1 - - 1
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië 1 3 - - 1 5
Bulgarije 1 1 - - - 2
totaal aantal rechthebbenden 166 111 34 16 8 335
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2012 B 168-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 7 2 - - 1 10
Frankrijk 57 48 12 - - 117
Italië 12 9 1 - 1 23
Luxemburg 3 - - - - 3
Nederland 37 29 16 7 5 94
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 3 1 1 - - 5
Griekenland 1 - 1 - - 2
Spanje 11 7 9 2 - 29
Portugal 17 4 - - - 21
Oostenrijk - 1 - - - 1
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - 1 - 1 - 2
Zweden - 1 - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 9 5 2 1 - 17
Tsjechische Republiek 1 - - - - 1
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië 1 2 - - - 3
Bulgarije - 3 - - - 3
totaal aantal rechthebbenden 162 113 42 11 7 335
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2011 B 168-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 6 5 - - - 11
Frankrijk 61 41 14 2 1 119
Italië 17 7 2 1 - 27
Luxemburg - - 1 - - 1
Nederland 33 29 12 9 5 88
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 2 1 1 - - 4
Griekenland 1 2 - - - 3
Spanje 6 6 5 1 - 18
Portugal 8 5 1 - - 14
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - 1 - - 1
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 7 2 1 1 1 12
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije 1 - - - - 1
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië - 1 - - - 1
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 144 99 38 14 7 302
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2010 B 168-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 - - - - 4
Frankrijk 56 24 10 3 1 94
Italië 12 8 3 - - 23
Luxemburg - - - - - -
Nederland 41 25 10 5 3 84
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - - - 1 2
Griekenland 1 - - - - 1
Spanje 6 5 2 - 1 14
Portugal 6 8 1 - - 15
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 2 1 1 1 - 5
Tsjechische Republiek - 1 - - - 1
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië - 1 - - - 1
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 130 73 27 9 6 245
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2009 B 168-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - 1 - - - 1
Frankrijk 56 23 14 5 - 98
Italië 7 7 2 - - 16
Luxemburg - 2 - - - 2
Nederland 25 23 9 2 1 60
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland 1 - - - - 1
Spanje 5 6 - - - 11
Portugal 5 6 3 - - 14
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - 1 - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 - 1 - - 2
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 102 69 29 7 1 208
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2008 B 168-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - 2 - - - 2
Frankrijk 31 21 5 2 - 59
Italië 6 6 2 1 - 15
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 36 16 5 2 1 60
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 2 - - - - 2
Griekenland - - - - - -
Spanje 10 8 2 - - 20
Portugal 9 5 5 - - 19
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen 1 - - - - 1
Zweden 2 - - - - 2
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - 1 - - - 1
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 98 59 19 5 1 182
TAB 2007 B 168-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 2 - - - 4
Frankrijk 37 28 10 1 - 76
Italië 12 3 2 - - 17
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 29 18 5 4 - 56
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - - - - 1
Griekenland 1 - - - - 1
Spanje 6 9 2 1 - 18
Portugal 7 5 4 - - 16
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 2 - - - - 2
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 1 - - - 2
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 100 66 23 6 - 195
TAB 2006 B 168-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond meer dan 6 maanden werkloos - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 1 - - - 3
Frankrijk 63 33 8 4 - 108
Italië 15 5 - - - 20
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 22 13 3 1 1 40
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 2 - - 4
Griekenland - 1 - - - 1
Spanje 10 5 2 1 - 18
Portugal 11 4 4 - - 19
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal 126 63 19 6 1 215
TAB 2005 B 168-6