Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond minder dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 - 1 - - 3
Frankrijk 14 5 3 - - 22
Italië 2 2 1 - 1 6
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 11 5 - - 1 17
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 1 - - 3
Griekenland 1 - - - - 1
Spanje 4 1 1 1 - 7
Portugal 2 2 - - - 4
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - 1 2
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 16 3 2 1 1 23
Tsjechische Republiek 1 - - - - 1
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië 4 - - - - 4
Bulgarije 1 1 - - - 2
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 61 20 9 2 4 96
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-5