Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond minder dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 - - - - 1
Frankrijk 11 7 6 1 - 25
Italië 2 6 1 - 1 10
Luxemburg - 1 - - - 1
Nederland 7 3 4 2 2 18
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - 1 - 1
Griekenland - 1 - - - 1
Spanje 2 6 2 2 - 12
Portugal 3 1 - - - 4
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 15 9 3 - 1 28
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië 6 4 - - - 10
Bulgarije - 3 - - - 3
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 49 41 16 6 4 116
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2014 B 168-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond minder dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 - 1 - - 3
Frankrijk 14 5 3 - - 22
Italië 2 2 1 - 1 6
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 11 5 - - 1 17
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 1 - - 3
Griekenland 1 - - - - 1
Spanje 4 1 1 1 - 7
Portugal 2 2 - - - 4
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - 1 2
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 16 3 2 1 1 23
Tsjechische Republiek 1 - - - - 1
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië 4 - - - - 4
Bulgarije 1 1 - - - 2
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 61 20 9 2 4 96
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond minder dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 - 2 - - 4
Frankrijk 8 5 1 1 1 16
Italië 1 3 3 - - 7
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 3 4 - 2 - 9
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland - - - - - -
Spanje 1 1 1 2 - 5
Portugal 7 4 - - - 11
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - 1 1 - - 2
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 20 8 1 - - 29
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië 1 2 - - - 3
Bulgarije 1 - - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 47 28 9 5 1 90
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2012 B 168-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond minder dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 11 5 2 1 - 19
Italië 2 5 1 1 - 9
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 3 4 1 - 1 9
Denemarken - - - - - -
Ierland - 1 - - - 1
Verenigd Koninkrijk 1 - - - - 1
Griekenland 1 - 1 - - 2
Spanje 1 1 3 1 1 7
Portugal 3 - - - - 3
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen 1 - - - - 1
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 3 7 - 1 - 11
Tsjechische Republiek 1 - - - - 1
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 29 23 8 4 2 66
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2011 B 168-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond minder dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 13 4 4 - - 21
Italië 3 - - - - 3
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 4 6 4 2 - 16
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland 1 - - - - 1
Spanje 2 3 4 1 1 11
Portugal 3 2 - - - 5
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 1 - - - 2
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 6 3 1 - - 10
Tsjechische Republiek 1 - - - - 1
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië 1 - - - - 1
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 37 19 13 3 1 73
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2010 B 168-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond minder dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 13 2 6 - - 21
Italië 4 2 - - - 6
Luxemburg - - - - - -
Nederland 4 5 2 2 - 13
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 1 - 1 - - 2
Spanje 2 - 1 2 1 6
Portugal 1 - - - - 1
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - 1 - - - 1
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - 1 - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 3 - - 1 5
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 27 14 10 5 2 58
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2009 B 168-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond minder dan 6 maanden werkloos - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 7 3 2 - - 12
Italië 1 1 - - - 2
Luxemburg - - - - - -
Nederland 6 5 1 1 1 14
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - 1 - - - 1
Griekenland 1 1 - - - 2
Spanje 1 2 - - - 3
Portugal 1 - - - - 1
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - 1 - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 - 1 - - 2
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 19 14 4 1 1 39
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2008 B 168-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond minder dan 6 maanden werkloos - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 - - - - 1
Frankrijk 9 7 1 - - 17
Italië 2 1 1 - - 4
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 9 6 1 - - 16
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland 1 - - - - 1
Spanje 2 - - - 1 3
Portugal 1 1 - - - 2
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 - - - - 1
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 28 15 3 - 1 47
TAB 2007 B 168-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond minder dan 6 maanden werkloos - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 11 4 1 - 1 17
Italië - 1 1 - - 2
Luxemburg - - - - - -
Nederland 4 1 - - - 5
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - 1 1 - - 2
Griekenland - 1 - - - 1
Spanje 1 1 - - - 2
Portugal 4 1 - - - 5
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - 1 - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije 1 - - - - 1
Slovenië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 21 11 3 - 1 36
TAB 2006 B 168-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond minder dan 6 maanden werkloos - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 8 5 1 - - 14
Italië 3 2 1 - - 6
Luxemburg - - - - - -
Nederland 9 - 1 1 1 12
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - - - - 1
Griekenland 1 1 - - - 2
Spanje 4 2 - - - 6
Portugal 2 1 - - - 3
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - 1 - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal 28 11 4 1 1 45
TAB 2005 B 168-5