Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 - - - - 2
Frankrijk 37 15 3 3 1 59
Italië 10 2 1 - - 13
Luxemburg 3 - - - - 3
Nederland 18 2 2 - - 22
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - 1 - - 2
Griekenland - - - - - -
Spanje 5 4 - 1 1 11
Portugal 2 - - - - 2
Oostenrijk - - - - - -
Finland 1 - - - - 1
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 5 1 - 1 1 8
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië - - - - - -
Bulgarije 1 - - - - 1
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 86 24 7 5 3 125
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-4