Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 3 - - - 7
Frankrijk 44 18 2 3 - 67
Italië 9 2 1 - - 12
Luxemburg 4 - - - - 4
Nederland 22 4 4 - - 30
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland - 1 - - - 1
Spanje 4 - - 1 1 6
Portugal 2 2 - - - 4
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 5 4 - 1 - 10
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië 1 - - - - 1
Bulgarije 1 - 1 - - 2
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 99 35 8 5 1 148
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2014 B 168-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 - - - - 2
Frankrijk 37 15 3 3 1 59
Italië 10 2 1 - - 13
Luxemburg 3 - - - - 3
Nederland 18 2 2 - - 22
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - 1 - - 2
Griekenland - - - - - -
Spanje 5 4 - 1 1 11
Portugal 2 - - - - 2
Oostenrijk - - - - - -
Finland 1 - - - - 1
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 5 1 - 1 1 8
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië - - - - - -
Bulgarije 1 - - - - 1
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 86 24 7 5 3 125
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 2 - - - 5
Frankrijk 45 18 9 3 1 76
Italië 11 - 1 - - 12
Luxemburg 5 1 - - - 6
Nederland 16 5 2 - - 23
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland - 1 - - - 1
Spanje 4 2 - 1 - 7
Portugal 2 - - - - 2
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 4 1 1 - - 6
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië 1 - - - - 1
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 92 30 13 4 1 140
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2012 B 168-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 3 - - - 4
Frankrijk 51 24 10 - 1 86
Italië 10 1 1 - - 12
Luxemburg 5 1 - - - 6
Nederland 19 3 2 - - 24
Denemarken - - 1 - - 1
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland - - - - - -
Spanje 5 1 - 1 - 7
Portugal - - - - - -
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - 1 - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 4 - - - - 4
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 96 34 14 1 1 146
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2011 B 168-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 2 - - - 5
Frankrijk 41 18 8 - 1 68
Italië 10 1 1 - - 12
Luxemburg 3 - - - - 3
Nederland 14 4 3 - - 21
Denemarken - 1 - - - 1
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland - - - - - -
Spanje 5 4 - - 1 10
Portugal 1 - - - - 1
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - 1 - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 2 1 - - 1 4
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - 1 - - - 1
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 79 33 12 - 3 127
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2010 B 168-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 2 - - - 5
Frankrijk 36 13 8 1 1 59
Italië 12 1 - - - 13
Luxemburg 3 - - - - 3
Nederland 17 3 3 - - 23
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - - - - 1
Griekenland - - - - - -
Spanje 4 2 - - - 6
Portugal 1 1 - - - 2
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - 1 - - - 1
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 77 23 11 1 1 113
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2009 B 168-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 1 - - - 2
Frankrijk 37 15 4 1 1 58
Italië 11 1 - - - 12
Luxemburg - - - - - -
Nederland 17 - 3 - - 20
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - - - - 1
Griekenland - - - - - -
Spanje 4 2 - - - 6
Portugal 1 - - - - 1
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 72 19 7 1 1 100
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2008 B 168-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 1 - - - 2
Frankrijk 32 10 4 1 1 48
Italië 9 2 1 - - 12
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 17 1 1 - - 19
Denemarken - - - - - -
Ierland 1 - - - - 1
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland - - - - - -
Spanje 6 2 - - - 8
Portugal - - - - - -
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 67 16 6 1 1 91
TAB 2007 B 168-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 1 - - - 4
Frankrijk 23 10 4 1 - 38
Italië 3 1 - - - 4
Luxemburg - - - - - -
Nederland 12 1 1 1 - 15
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland - - - - - -
Spanje 3 1 - - - 4
Portugal 1 1 - - - 2
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen 1 - - - - 1
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 46 15 5 2 - 68
TAB 2006 B 168-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 - - - - 1
Frankrijk 24 13 5 3 - 45
Italië 2 - - - - 2
Luxemburg - - - - - -
Nederland 14 2 1 - 1 18
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland - - - - - -
Spanje 4 1 1 - - 6
Portugal 3 1 - - - 4
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal 48 17 7 3 1 76
TAB 2005 B 168-4