Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 19 3 1 - - 23
Italië 7 4 2 1 - 14
Luxemburg - - - - - -
Nederland 4 1 - 1 - 6
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland 1 1 - - - 2
Spanje 16 4 3 - - 23
Portugal 3 2 - - - 5
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 4 7 1 1 - 13
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - 1 - - 1
Slovenië - - - - - -
Roemenië 1 2 - - - 3
Bulgarije - - - - - -
Kroatië 1 - - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 56 24 8 3 - 91
TAB 2013 B 168-3