Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 25 7 4 - - 36
Italië 3 - - - - 3
Luxemburg 3 - - - - 3
Nederland 5 3 - - - 8
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - - - - 1
Griekenland - - - - - -
Spanje 11 1 - - - 12
Portugal 1 1 - - - 2
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - 1 - - - 1
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
Kroatië 1 - - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 52 13 4 - - 69
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-2