Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 2 - 1 - 5
Frankrijk 37 17 4 - - 58
Italië 4 1 - - - 5
Luxemburg 5 - - - - 5
Nederland 8 3 - - - 11
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - - - - 1
Griekenland 1 - - - - 1
Spanje 16 5 1 - - 22
Portugal 5 2 - - - 7
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - 1 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 3 1 - - - 4
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië 1 - - - - 1
Bulgarije - - - - - -
Kroatië 1 - - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 86 31 5 1 1 124
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2014 B 168-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 25 7 4 - - 36
Italië 3 - - - - 3
Luxemburg 3 - - - - 3
Nederland 5 3 - - - 8
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - - - - 1
Griekenland - - - - - -
Spanje 11 1 - - - 12
Portugal 1 1 - - - 2
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - 1 - - - 1
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
Kroatië 1 - - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 52 13 4 - - 69
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 27 8 4 - - 39
Italië 3 - - - - 3
Luxemburg 1 2 - - - 3
Nederland 6 1 - - - 7
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - 1 - - - 1
Griekenland - 1 - - - 1
Spanje 11 1 - - - 12
Portugal 1 1 - - - 2
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 50 15 4 - - 69
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2012 B 168-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 - - - - 1
Frankrijk 38 8 4 1 - 51
Italië 4 - - 1 - 5
Luxemburg 2 2 - - - 4
Nederland 4 4 - - - 8
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland - - - - - -
Spanje 9 1 1 - - 11
Portugal 2 2 - - - 4
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - 1 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 61 18 5 2 1 87
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2011 B 168-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 28 9 2 1 - 40
Italië 3 - 1 - - 4
Luxemburg 1 3 - - - 4
Nederland 5 2 - - - 7
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - - - - 1
Griekenland 4 1 - - - 5
Spanje 9 1 - - - 10
Portugal - 2 - - - 2
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - 1 - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 - - - - 1
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 52 18 3 2 - 75
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2010 B 168-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 28 8 2 - - 38
Italië 5 - 1 - - 6
Luxemburg 1 3 - - - 4
Nederland 3 - - - - 3
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland - - - - - -
Spanje 8 2 - - - 10
Portugal 1 2 - - - 3
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - 1 - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 1 - - - 2
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 47 16 3 1 - 67
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2009 B 168-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - 1 - - - 1
Frankrijk 25 11 2 - 1 39
Italië 5 1 - - - 6
Luxemburg 1 1 - - - 2
Nederland 2 1 - - - 3
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - - - - 1
Griekenland 2 - - - - 2
Spanje 6 - - - - 6
Portugal 1 - - - - 1
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - 1 - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 1 - - - 2
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië 4 - - - - 4
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 48 16 3 - 1 68
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2008 B 168-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 - - - - 1
Frankrijk 23 9 1 1 - 34
Italië 7 1 - - - 8
Luxemburg - 1 - - - 1
Nederland 4 1 - - - 5
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland 1 1 - - - 2
Spanje 7 1 - - - 8
Portugal 1 2 - - - 3
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - 1 - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 44 17 1 1 - 63
TAB 2007 B 168-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 - - - - 1
Frankrijk 17 8 3 - - 28
Italië 6 - - - - 6
Luxemburg - 1 - - - 1
Nederland 2 1 - - - 3
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland - 1 - - - 1
Spanje 8 2 - - - 10
Portugal - 1 - - - 1
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - 1 - - - 1
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 34 15 3 - - 52
TAB 2006 B 168-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 16 10 2 - - 28
Italië 7 - - - - 7
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 1 1 - - - 2
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - - - - 1
Griekenland 1 1 - - - 2
Spanje 4 3 1 - - 8
Portugal 1 1 - - - 2
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal 32 16 3 - - 51
TAB 2005 B 168-2