Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 67 64 38 7 - 176
Frankrijk 5.455 6.004 2.549 684 248 14.940
Italië 53 38 12 2 2 107
Luxemburg 28 9 12 - - 49
Nederland 1.241 1.324 411 100 36 3.112
Denemarken - 3 1 - - 4
Ierland 3 5 1 1 - 10
Verenigd Koninkrijk 20 29 17 2 1 69
Griekenland 10 13 3 - - 26
Spanje 74 64 22 6 4 170
Portugal 135 76 18 5 1 235
Oostenrijk - 5 - - - 5
Finland - 2 - - - 2
IJsland 1 - - - - 1
Noorwegen 3 5 - - - 8
Zweden 3 14 1 - - 18
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 11 15 14 3 - 43
Cyprus - - - - - -
Estland 1 4 - - - 5
Hongarije 11 7 5 2 1 26
Letland 1 7 - 1 1 10
Litouwen 3 4 1 - - 8
Malta - 1 - - - 1
Polen 1.046 733 244 46 17 2.086
Tsjechische Republiek 12 10 3 - - 25
Slovakije 27 23 4 - 1 55
Slovenië 5 1 1 - - 7
Roemenië 171 120 13 5 5 314
Bulgarije 30 17 3 - - 50
Kroatië 25 21 3 - - 49
totaal aantal rechthebbenden 8.436 8.618 3.376 864 317 21.611
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-1