Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 68 54 37 10 1 170
Frankrijk 5.830 6.336 2.539 664 256 15.625
Italië 66 42 22 4 3 137
Luxemburg 31 13 13 1 - 58
Nederland 1.607 1.633 514 144 49 3.947
Denemarken 4 1 2 - - 7
Ierland 2 6 - 1 - 9
Verenigd Koninkrijk 28 34 17 5 1 85
Griekenland 11 15 1 - - 27
Spanje 111 76 27 7 5 226
Portugal 149 106 20 7 1 283
Oostenrijk 4 2 1 - - 7
Finland 1 3 - - - 4
IJsland - - - - - -
Noorwegen 2 6 2 - - 10
Zweden 5 8 2 1 - 16
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 12 17 9 2 1 41
Cyprus - - - - - -
Estland 1 2 - - - 3
Hongarije 13 15 6 1 1 36
Letland 7 6 1 - - 14
Litouwen 2 4 1 - - 7
Malta - - - - - -
Polen 1.265 952 310 48 23 2.598
Tsjechische Republiek 15 18 2 - - 35
Slovakije 30 30 10 2 1 73
Slovenië - - 2 - - 2
Roemenië 253 228 46 26 23 576
Bulgarije 45 41 4 - 1 91
Kroatië 24 24 3 1 - 52
totaal aantal rechthebbenden 9.586 9.672 3.591 924 366 24.139
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2014 B 168-1
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 67 64 38 7 - 176
Frankrijk 5.455 6.004 2.549 684 248 14.940
Italië 53 38 12 2 2 107
Luxemburg 28 9 12 - - 49
Nederland 1.241 1.324 411 100 36 3.112
Denemarken - 3 1 - - 4
Ierland 3 5 1 1 - 10
Verenigd Koninkrijk 20 29 17 2 1 69
Griekenland 10 13 3 - - 26
Spanje 74 64 22 6 4 170
Portugal 135 76 18 5 1 235
Oostenrijk - 5 - - - 5
Finland - 2 - - - 2
IJsland 1 - - - - 1
Noorwegen 3 5 - - - 8
Zweden 3 14 1 - - 18
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 11 15 14 3 - 43
Cyprus - - - - - -
Estland 1 4 - - - 5
Hongarije 11 7 5 2 1 26
Letland 1 7 - 1 1 10
Litouwen 3 4 1 - - 8
Malta - 1 - - - 1
Polen 1.046 733 244 46 17 2.086
Tsjechische Republiek 12 10 3 - - 25
Slovakije 27 23 4 - 1 55
Slovenië 5 1 1 - - 7
Roemenië 171 120 13 5 5 314
Bulgarije 30 17 3 - - 50
Kroatië 25 21 3 - - 49
totaal aantal rechthebbenden 8.436 8.618 3.376 864 317 21.611
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 168-1
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 73 59 41 5 2 180
Frankrijk 5.434 5.969 2.544 663 243 14.853
Italië 40 37 15 2 4 98
Luxemburg 27 11 7 - - 45
Nederland 1.149 1.230 395 92 27 2.893
Denemarken 5 - 2 1 - 8
Ierland 3 2 2 1 - 8
Verenigd Koninkrijk 24 25 18 1 1 69
Griekenland 6 11 3 - 1 21
Spanje 65 48 10 6 4 133
Portugal 132 75 14 4 3 228
Oostenrijk 2 8 - - - 10
Finland 3 2 - - - 5
IJsland - - - - - -
Noorwegen 1 3 - - - 4
Zweden 6 7 4 - - 17
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 17 16 17 1 - 51
Cyprus 1 - - - - 1
Estland 1 2 - - - 3
Hongarije 8 8 3 1 1 21
Letland 3 7 - 2 - 12
Litouwen - 3 1 - - 4
Malta - - - - - -
Polen 952 741 213 45 16 1.967
Tsjechische Republiek 12 13 3 - - 28
Slovakije 25 20 7 - - 52
Slovenië 2 2 - - - 4
Roemenië 137 97 15 6 5 260
Bulgarije 23 27 2 - - 52
totaal aantal rechthebbenden 8.151 8.423 3.316 830 307 21.027
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2012 B 168-1
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 77 59 32 6 1 175
Frankrijk 5.307 5.818 2.562 663 252 14.602
Italië 33 32 18 2 1 86
Luxemburg 28 13 6 2 - 49
Nederland 1.129 1.265 347 82 26 2.849
Denemarken 1 1 - - - 2
Ierland 2 1 1 - - 4
Verenigd Koninkrijk 25 34 17 - 1 77
Griekenland 6 13 2 1 - 22
Spanje 70 42 10 9 4 135
Portugal 87 67 10 3 1 168
Oostenrijk 3 9 2 - - 14
Finland 2 - 1 - - 3
IJsland - - - - - -
Noorwegen 1 - - - - 1
Zweden 3 13 5 - - 21
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 12 14 18 1 - 45
Cyprus - - - - - -
Estland 1 1 - - - 2
Hongarije 11 12 5 1 1 30
Letland 4 4 - - - 8
Litouwen - 1 - - - 1
Malta - - - - - -
Polen 746 623 189 30 11 1.599
Tsjechische Republiek 10 14 2 1 - 27
Slovakije 8 20 9 - - 37
Slovenië 2 1 2 - - 5
Roemenië 85 64 12 6 1 168
Bulgarije 22 18 - - - 40
totaal aantal rechthebbenden 7.675 8.139 3.250 807 299 20.170
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2011 B 168-1
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 60 60 25 4 - 149
Frankrijk 4.993 5.685 2.453 642 256 14.029
Italië 28 39 11 3 1 82
Luxemburg 14 9 5 2 1 31
Nederland 1.073 1.163 368 79 21 2.704
Denemarken 2 3 1 - - 6
Ierland 1 3 1 - - 5
Verenigd Koninkrijk 25 28 18 3 - 74
Griekenland 6 7 5 - - 18
Spanje 64 43 12 4 3 126
Portugal 82 68 10 3 2 165
Oostenrijk - 6 3 - - 9
Finland 2 - 1 - - 3
IJsland - - - - - -
Noorwegen 2 2 2 - - 6
Zweden 3 10 3 1 - 17
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 6 13 14 - - 33
Cyprus - - - - - -
Estland 1 1 - - - 2
Hongarije 7 7 6 1 - 21
Letland 2 2 - - - 4
Litouwen 1 1 - - - 2
Malta - - - - - -
Polen 483 454 150 29 10 1.126
Tsjechische Republiek 4 5 2 - - 11
Slovakije 5 11 8 - - 24
Slovenië 1 1 - - - 2
Roemenië 30 24 10 4 - 68
Bulgarije 23 7 2 - - 32
totaal aantal rechthebbenden 6.918 7.652 3.110 775 294 18.749
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2010 B 168-1
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 50 49 25 6 1 131
Frankrijk 4.857 5.539 2.452 652 230 13.730
Italië 27 40 14 2 - 83
Luxemburg 14 10 2 3 - 29
Nederland 1.025 1.149 366 87 18 2.645
Denemarken 2 2 1 - - 5
Ierland 2 2 1 - - 5
Verenigd Koninkrijk 23 25 18 2 - 68
Griekenland 7 6 1 1 - 15
Spanje 53 40 11 3 1 108
Portugal 62 61 8 1 1 133
Oostenrijk 1 8 3 - - 12
Finland 2 1 - - - 3
IJsland - 1 - - - 1
Noorwegen - 1 1 - - 2
Zweden 5 13 - - - 18
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 4 18 4 - - 26
Cyprus - - - - - -
Estland 1 1 - - - 2
Hongarije 5 4 6 - - 15
Letland 1 1 - - - 2
Litouwen 1 - - - - 1
Malta - - - - - -
Polen 307 326 112 26 5 776
Tsjechische Republiek 9 5 3 1 - 18
Slovakije 4 12 2 - - 18
Slovenië 1 - 1 - - 2
Roemenië 21 24 5 2 1 53
Bulgarije 16 8 1 - - 25
totaal aantal rechthebbenden 6.500 7.346 3.037 786 257 17.926
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2009 B 168-1
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 46 52 25 2 - 125
Frankrijk 4.733 5.306 2.430 638 249 13.356
Italië 32 47 14 3 - 96
Luxemburg 16 8 1 3 1 29
Nederland 1.071 1.163 383 95 22 2.734
Denemarken 3 3 1 - - 7
Ierland 2 1 3 - - 6
Verenigd Koninkrijk 18 25 8 2 2 55
Griekenland 6 8 - - - 14
Spanje 50 34 12 3 1 100
Portugal 55 51 7 3 - 116
Oostenrijk 3 4 5 - - 12
Finland 3 2 1 - - 6
IJsland - - - - - -
Noorwegen - 1 1 - - 2
Zweden 6 6 - 1 - 13
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 7 19 3 - - 29
Cyprus - - - - - -
Estland 1 - - - - 1
Hongarije 3 5 8 - - 16
Letland 1 - - - - 1
Litouwen - - - - - -
Malta - - 1 - - 1
Polen 202 239 75 17 5 538
Tsjechische Republiek 9 16 3 1 - 29
Slovakije 4 17 3 - - 24
Slovenië 1 - 1 - - 2
Roemenië 12 5 - - 2 19
Bulgarije 22 13 1 - - 36
totaal aantal rechthebbenden 6.306 7.025 2.986 768 282 17.367
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2008 B 168-1
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 40 53 28 1 1 123
Frankrijk 4.332 4.871 2.295 609 235 12.342
Italië 38 45 9 2 - 94
Luxemburg 17 8 1 4 1 31
Nederland 1.081 1.201 368 93 22 2.765
Denemarken 1 2 - - - 3
Ierland 2 1 2 - - 5
Verenigd Koninkrijk 15 25 7 1 1 49
Griekenland 8 5 3 - - 16
Spanje 51 40 16 4 - 111
Portugal 56 45 9 2 - 112
Oostenrijk 3 1 1 - - 5
Finland 4 3 1 - - 8
IJsland - - - - - -
Noorwegen - 3 2 - - 5
Zweden 3 4 - 2 - 9
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 5 25 5 1 - 36
Cyprus - - - - - -
Estland 1 - - - - 1
Hongarije 2 4 6 - - 12
Letland 1 - - - - 1
Litouwen - - - - - -
Malta - 1 - - - 1
Polen 68 103 23 10 4 208
Tsjechische Republiek 7 16 5 1 1 30
Slovakije 4 9 4 - - 17
Slovenië 1 2 1 - - 4
Roemenië 5 1 - - - 6
Bulgarije 7 2 1 - - 10
totaal aantal rechthebbenden 5.752 6.470 2.787 730 265 16.004
TAB 2007 B 168-1
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 48 55 25 2 - 130
Frankrijk 4.083 4.618 2.137 558 200 11.596
Italië 34 47 6 4 - 91
Luxemburg 10 8 1 2 1 22
Nederland 1.085 1.189 335 84 21 2.714
Denemarken 1 1 - - - 2
Ierland 2 3 3 - - 8
Verenigd Koninkrijk 23 30 7 4 2 66
Griekenland 7 6 2 - - 15
Spanje 54 38 7 4 - 103
Portugal 57 42 4 2 - 105
Oostenrijk 2 - 1 - - 3
Finland 4 1 - - - 5
IJsland - - - - - -
Noorwegen 1 2 3 - - 6
Zweden 5 5 1 - - 11
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 7 11 2 - - 20
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 2 4 2 - - 8
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 6 8 6 - 2 22
Tsjechische Republiek 7 6 7 1 - 21
Slovakije 1 3 1 - - 5
Slovenië 1 1 - - - 2
totaal aantal rechthebbenden 5.440 6.078 2.550 661 226 14.955
TAB 2006 B 168-1
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 42 43 25 5 - 115
Frankrijk 3.995 4.591 2.090 542 195 11.413
Italië 41 39 9 2 - 91
Luxemburg 10 9 1 1 2 23
Nederland 1.091 1.176 328 75 12 2.682
Denemarken 1 2 1 - - 4
Ierland 2 3 1 - - 6
Verenigd Koninkrijk 22 27 16 3 2 70
Griekenland 6 7 1 - - 14
Spanje 50 38 15 2 - 105
Portugal 56 34 4 4 - 98
Oostenrijk 3 - 2 - - 5
Finland 2 2 - - - 4
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - 1 1 - - 2
Zweden 7 5 3 1 - 16
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 6 9 4 - - 19
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 5 - - 1 7
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 4 8 1 - 1 14
Tsjechische Republiek 3 2 2 1 - 8
Slovakije - - 1 - - 1
Slovenië 1 2 - - - 3
totaal 5.343 6.003 2.505 636 213 14.700
TAB 2005 B 168-1