Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de wezenbijslag, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 11 4 - - - 15
Frankrijk 104 46 13 4 - 167
Italië 31 3 1 - - 35
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 34 16 8 - - 58
Denemarken - - - - - -
Ierland - 1 - - - 1
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 4 1 - - - 5
Spanje 16 8 1 - - 25
Portugal 10 3 - - - 13
Oostenrijk - - - - - -
Finland 2 - - - - 2
IIsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 5 2 - 1 - 8
Tsjechische Republiek 2 - - - - 2
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 1 - - - 2
Roemenië 2 - - - - 2
Bulgarije 1 - - - - 1
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 226 86 23 5 - 340
TAB 2013 B 167-5