Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de wezenbijslag, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 16 9 - - - 25
Frankrijk 137 55 19 2 - 213
Italië 34 6 1 - - 41
Luxemburg 3 1 - - - 4
Nederland 41 20 8 - - 69
Denemarken - - - - - -
Ierland 1 1 - - - 2
Verenigd Koninkrijk - 1 - - - 1
Griekenland 4 2 - - - 6
Spanje 18 11 2 - - 31
Portugal 13 2 - - - 15
Oostenrijk 2 - - - - 2
Finland 1 - - - - 1
IIsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 1 - - - 2
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta 1 - - - - 1
Polen 16 8 2 2 - 28
Tsjechische Republiek 1 1 - - - 2
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië 4 - - - - 4
Bulgarije 1 - 1 - - 2
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 295 118 33 4 - 450
TAB 2014 B 167-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de wezenbijslag, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 11 4 - - - 15
Frankrijk 104 46 13 4 - 167
Italië 31 3 1 - - 35
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 34 16 8 - - 58
Denemarken - - - - - -
Ierland - 1 - - - 1
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 4 1 - - - 5
Spanje 16 8 1 - - 25
Portugal 10 3 - - - 13
Oostenrijk - - - - - -
Finland 2 - - - - 2
IIsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 5 2 - 1 - 8
Tsjechische Republiek 2 - - - - 2
Slovakije - - - - - -
Slovenië 1 1 - - - 2
Roemenië 2 - - - - 2
Bulgarije 1 - - - - 1
Kroatië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 226 86 23 5 - 340
TAB 2013 B 167-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de wezenbijslag, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 7 - - - 11
Frankrijk 101 52 14 3 - 170
Italië 32 5 1 - - 38
Luxemburg 3 - - - - 3
Nederland 41 12 8 - - 61
Denemarken - - - - - -
Ierland 1 1 - - - 2
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 3 1 - - - 4
Spanje 17 8 4 - - 29
Portugal 10 2 1 - - 13
Oostenrijk - - - - - -
Finland 1 - - - - 1
IIsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 1 - - - 2
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 3 1 1 1 - 6
Tsjechische Republiek 2 - - - - 2
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië 1 - - - - 1
Bulgarije 1 - 1 - - 2
totaal aantal rechthebbenden 223 91 30 4 - 348
TAB 2012 B 167-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de wezenbijslag, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 7 4 1 - - 12
Frankrijk 107 49 12 4 - 172
Italië 34 4 1 - - 39
Luxemburg 5 - - - - 5
Nederland 46 8 5 - - 59
Denemarken - - - - - -
Ierland - 1 - - - 1
Verenigd Koninkrijk - 1 - - - 1
Griekenland 5 - - - - 5
Spanje 22 7 3 2 - 34
Portugal 10 3 1 - - 14
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
IIsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 1 - - - 2
Tsjechische Republiek 2 - - - - 2
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië 1 - - - - 1
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 242 78 23 6 - 349
TAB 2011 B 167-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de wezenbijslag, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 7 4 1 - - 12
Frankrijk 103 51 11 3 - 168
Italië 30 6 1 - - 37
Luxemburg 4 - - - - 4
Nederland 28 11 4 - - 43
Denemarken - - - - - -
Ierland 1 - - - - 1
Verenigd Koninkrijk - 2 - - - 2
Griekenland 6 - - - - 6
Spanje 20 5 3 2 - 30
Portugal 12 4 - - - 16
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
IIsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 - - - - 1
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië 1 - - - - 1
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 215 83 20 5 - 323
TAB 2010 B 167-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de wezenbijslag, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 8 3 1 - - 12
Frankrijk 94 50 13 4 1 162
Italië 30 7 - - - 37
Luxemburg 5 1 - - - 6
Nederland 30 10 4 2 - 46
Denemarken - - - - - -
Ierland 1 - - - - 1
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 5 - - - - 5
Spanje 25 8 3 1 1 38
Portugal 9 3 - - - 12
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
IIsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 - - - - 1
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 211 83 21 7 2 324
TAB 2009 B 167-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de wezenbijslag, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 12 4 2 - - 18
Frankrijk 92 46 15 5 - 158
Italië 30 5 1 - - 36
Luxemburg 6 1 - - - 7
Nederland 32 8 2 - - 42
Denemarken - - - - - -
Ierland 1 - - - - 1
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 5 1 - - - 6
Spanje 30 10 2 2 - 44
Portugal 10 3 - - - 13
Oostenrijk - 1 - - - 1
Finland - - - - - -
IIsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 - - - - 1
Tsjechische Republiek - 1 - - - 1
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 221 81 22 7 - 331
TAB 2008 B 167-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de wezenbijslag, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 11 4 1 - - 16
Frankrijk 80 42 14 5 - 141
Italië 30 7 - - - 37
Luxemburg 5 2 - - - 7
Nederland 35 8 1 - - 44
Denemarken - - - - - -
Ierland 1 - - - - 1
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 5 1 - - - 6
Spanje 32 9 1 2 1 45
Portugal 5 2 - - - 7
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
IIsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 206 76 17 7 1 307
TAB 2007 B 167-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de wezenbijslag, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 9 4 1 - - 14
Frankrijk 84 45 16 9 - 154
Italië 38 6 - - - 44
Luxemburg 5 2 - - - 7
Nederland 42 9 2 - 1 54
Denemarken - - - - - -
Ierland 2 - - - - 2
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 9 1 - - - 10
Spanje 33 10 - 2 1 46
Portugal 6 3 - - - 9
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
IIsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 1 - - - 2
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 231 82 19 11 2 345
TAB 2006 B 167-5
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de wezenbijslag, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 11 5 2 - - 18
Frankrijk 85 51 16 5 - 157
Italië 44 5 - - - 49
Luxemburg 6 2 - - - 8
Nederland 44 8 1 - 1 54
Denemarken - - - - - -
Ierland 2 - - - - 2
Verenigd Koninkrijk 2 1 - - - 3
Griekenland 7 1 - - - 8
Spanje 29 9 1 2 1 42
Portugal 9 4 - - - 13
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 1 - - - 2
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal 242 87 20 7 2 358
TAB 2005 B 167-5