Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 3 1 - - 7
Frankrijk 148 83 58 19 11 319
Italië 22 17 12 - 2 53
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 33 10 2 7 1 53
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 5 - - 1 - 6
Spanje 22 18 5 2 1 48
Portugal 13 7 2 - - 22
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
IJsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - 1 - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - 2 - - - 2
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 12 8 1 - 1 22
Tsjechische Republiek 1 - - - - 1
Slovakije 1 - 1 - - 2
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - 1 1
Bulgarije 1 - - - - 1
Kroatië 1 - 1 - - 2
totaal aantal rechthebbenden 266 150 83 29 17 545
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 167-4