Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 3 - - - 6
Frankrijk 191 104 62 24 11 392
Italië 23 19 11 1 2 56
Luxemburg 6 - - - - 6
Nederland 55 22 5 7 4 93
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - 1 - - - 1
Griekenland 5 3 - 1 - 9
Spanje 34 26 5 4 1 70
Portugal 18 8 1 1 - 28
Oostenrijk - 2 - - - 2
Finland - - - - - -
IJsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - 1 - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - 3 - - - 3
Letland - - - - - -
Litouwen 1 - - - - 1
Malta 2 - - - - 2
Polen 18 10 1 1 - 30
Tsjechische Republiek 2 - - - - 2
Slovakije 2 - - - - 2
Slovenië - - - - - -
Roemenië 5 1 - - 1 7
Bulgarije 2 - - - - 2
Kroatië 1 - 2 - - 3
totaal aantal rechthebbenden 369 203 87 39 19 717
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 B 167-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 3 1 - - 7
Frankrijk 148 83 58 19 11 319
Italië 22 17 12 - 2 53
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 33 10 2 7 1 53
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 5 - - 1 - 6
Spanje 22 18 5 2 1 48
Portugal 13 7 2 - - 22
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
IJsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - 1 - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - 2 - - - 2
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 12 8 1 - 1 22
Tsjechische Republiek 1 - - - - 1
Slovakije 1 - 1 - - 2
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - 1 1
Bulgarije 1 - - - - 1
Kroatië 1 - 1 - - 2
totaal aantal rechthebbenden 266 150 83 29 17 545
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 167-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 2 - - - 6
Frankrijk 137 93 43 18 7 298
Italië 29 18 6 1 2 56
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 28 12 2 4 1 47
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - 1 - - - 1
Griekenland 5 1 1 - - 7
Spanje 25 13 3 3 - 44
Portugal 13 8 2 - - 23
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
IJsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 2 1 - - - 3
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 9 3 - 1 - 13
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 256 152 57 27 10 502
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 B 167-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 9 1 - - - 10
Frankrijk 147 78 40 21 10 296
Italië 29 24 9 - 1 63
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 26 13 5 1 2 47
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - 1 - - - 1
Griekenland 5 3 1 - - 9
Spanje 24 13 4 3 - 44
Portugal 19 8 1 - - 28
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
IJsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - 1 - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 2 - - - 3
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 5 6 - 1 - 12
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 267 150 60 26 13 516
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 B 167-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 6 1 - - - 7
Frankrijk 129 67 37 21 8 262
Italië 27 24 6 - 1 58
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 23 13 10 1 1 48
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - 3 2 - - 5
Griekenland 5 2 1 - - 8
Spanje 24 12 4 3 - 43
Portugal 16 7 2 - - 25
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
IJsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - 1 - - 2
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 3 4 1 - - 8
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 236 133 65 25 10 469
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 B 167-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 7 1 - - - 8
Frankrijk 107 68 31 26 9 241
Italië 30 18 7 - 1 56
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 27 15 3 3 1 49
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - 1 - - - 1
Griekenland 5 1 1 - - 7
Spanje 16 15 3 3 - 37
Portugal 13 9 1 1 - 24
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - - - - - -
IJsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - 1 - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 1 - - - 2
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 208 130 47 33 11 429
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 B 167-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 1 - - - 5
Frankrijk 92 54 26 24 6 202
Italië 33 22 8 - 1 64
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 19 14 1 2 1 37
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - - -
Griekenland 3 1 1 - - 5
Spanje 22 15 5 1 - 43
Portugal 15 3 1 1 - 20
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - - - - - -
IJsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - 1 - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 2 - - - - 2
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 192 110 44 28 8 382
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 167-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 - 1 - - 5
Frankrijk 89 47 24 19 3 182
Italië 43 23 6 - - 72
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 13 14 4 2 - 33
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 5 5 - - - 10
Spanje 27 12 5 - - 44
Portugal 10 5 1 - - 16
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
IJsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - 1 - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - 1 - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 2 - - - - 2
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 195 107 43 21 3 369
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 167-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor invaliden, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 1 1 - - 5
Frankrijk 93 47 28 17 2 187
Italië 47 17 5 - - 69
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 14 9 3 2 - 28
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 1 - - - 2
Griekenland 8 4 - - - 12
Spanje 33 10 5 2 - 50
Portugal 10 5 - 1 - 16
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
IJsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - 1 - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 210 94 43 22 2 371
TAB 2006 B 167-4
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor invaliden, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 1 1 - - 5
Frankrijk 98 51 25 16 3 193
Italië 57 17 5 2 1 82
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 16 15 2 - 1 34
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 - - - - 1
Griekenland 9 4 - - - 13
Spanje 32 12 3 2 - 49
Portugal 11 7 - 1 - 19
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - 1 - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal 228 107 37 21 5 398
TAB 2005 B 167-4