Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 - - - - 4
Frankrijk 65 18 6 3 - 92
Italië 19 16 11 2 2 50
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 30 13 6 4 7 60
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 3 1 2 - 7
Griekenland 2 2 - - - 4
Spanje 32 17 13 5 5 72
Portugal 12 7 - - - 19
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - 1 - - 1
Ijsland 1 - - - - 1
Noorwegen - 1 - - - 1
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 1 - - - 2
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 21 18 7 2 - 48
Tsjechische Republiek - - - 1 - 1
Slovakije - - 2 - - 2
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië 1 2 - - - 3
Bulgarije 1 1 - - - 2
Kroatië 1 - - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 194 99 47 19 14 373
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 167-3