Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 9 4 2 1 - 16
Frankrijk 83 27 15 10 1 136
Italië 23 29 10 2 2 66
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 46 22 7 4 4 83
Denemarken - - - - - -
Ierland 1 - - - - 1
Verenigd Koninkrijk 5 1 2 - - 8
Griekenland 4 1 - 1 - 6
Spanje 47 25 7 6 4 89
Portugal 15 7 1 - - 23
Oostenrijk 2 1 - - - 3
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 2 - 1 - 4
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 31 23 9 5 2 70
Tsjechische Republiek 1 - - 1 - 2
Slovakije - 2 2 - - 4
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië 2 3 - - - 5
Bulgarije 1 2 - - - 3
Kroatië 1 1 - - - 2
totaal aantal rechthebbenden 276 150 55 31 13 525
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 B 167-3
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 4 - - - - 4
Frankrijk 65 18 6 3 - 92
Italië 19 16 11 2 2 50
Luxemburg 1 - - - - 1
Nederland 30 13 6 4 7 60
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 1 3 1 2 - 7
Griekenland 2 2 - - - 4
Spanje 32 17 13 5 5 72
Portugal 12 7 - - - 19
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - 1 - - 1
Ijsland 1 - - - - 1
Noorwegen - 1 - - - 1
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 1 - - - 2
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 21 18 7 2 - 48
Tsjechische Republiek - - - 1 - 1
Slovakije - - 2 - - 2
Slovenië 1 - - - - 1
Roemenië 1 2 - - - 3
Bulgarije 1 1 - - - 2
Kroatië 1 - - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 194 99 47 19 14 373
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 167-3
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 1 1 - - 5
Frankrijk 66 35 9 1 1 112
Italië 19 19 11 3 3 55
Luxemburg 2 - - - - 2
Nederland 24 10 9 6 5 54
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - 1 2 - - 3
Griekenland 3 3 - - - 6
Spanje 27 15 12 2 5 61
Portugal 7 5 - - - 12
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - 1 - - 1
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 17 19 3 1 - 40
Tsjechische Republiek - - - 1 - 1
Slovakije - 1 1 - - 2
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 169 109 49 14 14 355
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 B 167-3
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 1 3 - - - 4
Frankrijk 74 37 11 1 1 124
Italië 24 22 11 1 1 59
Luxemburg 1 - - 1 - 2
Nederland 28 9 4 6 5 52
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 6 2 3 1 - 12
Griekenland 6 4 - 1 - 11
Spanje 32 12 6 3 5 58
Portugal 11 10 - - - 21
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 10 14 - - - 24
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - 1 - - 1
Slovenië - - - - - -
Roemenië - 1 - - 1 2
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 194 114 36 14 13 371
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 B 167-3
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 1 - - - 4
Frankrijk 55 30 19 1 3 108
Italië 21 23 9 - 1 54
Luxemburg 3 - - - - 3
Nederland 18 14 6 4 5 47
Denemarken - - 1 - - 1
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 2 2 2 - - 6
Griekenland 3 2 1 - - 6
Spanje 29 8 5 2 2 46
Portugal 9 8 1 - - 18
Oostenrijk 2 - - - - 2
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 9 9 - - - 18
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - 1 - - 1
Slovenië - - - - - -
Roemenië 1 1 - - 1 3
Bulgarije 1 - - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 156 98 45 7 12 318
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 B 167-3
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 1 1 - - 4
Frankrijk 49 26 8 2 - 85
Italië 19 20 8 1 - 48
Luxemburg 4 1 - - - 5
Nederland 16 7 3 4 3 33
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 2 - 1 1 - 4
Griekenland 6 5 1 - - 12
Spanje 26 7 2 4 1 40
Portugal 12 6 2 - - 20
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden 1 - - - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - - - - - -
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 5 4 1 - - 10
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - 1 - - 1
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 143 77 28 12 4 264
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 B 167-3
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - 1 1 - - 2
Frankrijk 42 22 9 - 1 74
Italië 24 25 11 1 - 61
Luxemburg 4 - - - - 4
Nederland 18 9 - 4 1 32
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk - - - - 1 1
Griekenland 8 3 - - - 11
Spanje 30 7 3 2 - 42
Portugal 13 8 2 - - 23
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland 1 - - - - 1
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 1 2 - - - 3
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 143 77 26 7 3 256
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 167-3
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 3 - - - - 3
Frankrijk 46 36 11 - 1 94
Italië 16 25 9 - - 50
Luxemburg 1 - 1 - - 2
Nederland 16 8 1 3 1 29
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 4 - - - 1 5
Griekenland 5 2 - - - 7
Spanje 26 3 4 1 1 35
Portugal 13 7 3 - - 23
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland 1 1 - - - 2
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - 1 - - - 1
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
Roemenië - - - - - -
Bulgarije - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 133 83 29 4 4 253
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 167-3
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland - - - - - -
Frankrijk 58 28 11 5 2 104
Italië 27 22 17 1 - 67
Luxemburg 1 2 - - - 3
Nederland 9 5 7 2 2 25
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 2 1 - - 1 4
Griekenland 4 2 - - - 6
Spanje 28 8 2 1 - 39
Portugal 14 6 2 - - 22
Oostenrijk 1 - - - - 1
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - 1 - - 1
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland - - - - - -
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije - 1 - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 144 75 40 9 5 273
TAB 2006 B 167-3
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 2 1 - - - 3
Frankrijk 56 19 9 2 1 87
Italië 30 24 14 2 - 70
Luxemburg - - 1 - - 1
Nederland 16 4 3 1 - 24
Denemarken - - - - - -
Ierland - - - - - -
Verenigd Koninkrijk 3 1 1 - - 5
Griekenland 5 - - - - 5
Spanje 33 11 1 1 - 46
Portugal 15 5 2 1 - 23
Oostenrijk - - - - - -
Finland - - - - - -
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - - - - - -
Zweden - - - - - -
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 1 - - - - 1
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 - - - - 1
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen - - - - - -
Tsjechische Republiek - - - - - -
Slovakije - - - - - -
Slovenië - - - - - -
totaal 162 65 31 7 1 266
TAB 2005 B 167-3