Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de gewone schaal (*), lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 78 65 40 9 - 192
Frankrijk 5.721 6.154 2.601 697 253 15.426
Italië 85 55 23 2 3 168
Luxemburg 39 11 12 - - 62
Nederland 1.363 1.387 430 106 43 3.329
Denemarken - 3 2 - - 5
Ierland 3 6 1 1 - 11
Verenigd Koninkrijk 26 31 20 3 1 81
Griekenland 14 14 3 - - 31
Spanje 108 85 26 14 8 241
Portugal 153 89 19 6 1 268
Oostenrijk 1 5 - - - 6
Finland 1 3 - - - 4
Ijsland 1 - - - - 1
Noorwegen 3 6 - - - 9
Zweden 4 15 1 - - 20
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 13 15 15 3 1 47
Cyprus - - - - - -
Estland 1 4 - - - 5
Hongarije 14 8 5 2 1 30
Letland 1 7 - 1 1 10
Litouwen 3 4 1 - - 8
Malta - 1 - - - 1
Polen 1.109 756 247 50 19 2.181
Tsjechische Republiek 14 11 3 - - 28
Slovakije 27 23 5 - 1 56
Slovenië 7 1 1 - - 9
Roemenië 184 123 13 5 5 330
Bulgarije 34 18 3 - - 55
Kroatië 26 22 3 - - 51
totaal aantal rechthebbenden 9.033 8.922 3.474 899 337 22.665
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 167-2