Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de gewone schaal (*), lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 81 62 39 12 1 195
Frankrijk 6.142 6.525 2.595 680 261 16.203
Italië 102 63 27 5 5 202
Luxemburg 41 16 13 1 1 72
Nederland 1.778 1.728 547 153 58 4.264
Denemarken 4 1 4 - - 9
Ierland 2 8 - 1 - 11
Verenigd Koninkrijk 33 35 18 7 1 94
Griekenland 15 17 1 - - 33
Spanje 156 102 44 20 7 329
Portugal 184 122 22 7 1 336
Oostenrijk 6 2 1 - - 9
Finland 1 3 - - - 4
Ijsland - - - - - -
Noorwegen 5 6 2 - - 13
Zweden 7 9 2 1 - 19
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 14 17 10 2 1 44
Cyprus - - - - - -
Estland 1 2 - - - 3
Hongarije 18 15 6 1 2 42
Letland 7 6 1 - - 14
Litouwen 2 4 1 - - 7
Malta - 1 - - - 1
Polen 1.345 984 319 50 24 2.722
Tsjechische Republiek 15 19 2 - - 36
Slovakije 30 30 10 2 1 73
Slovenië 2 - 2 - - 4
Roemenië 270 233 46 26 23 598
Bulgarije 50 47 5 - 1 103
Kroatië 25 24 3 1 - 53
totaal aantal rechthebbenden 10.336 10.081 3.720 969 387 25.493
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2014 B 167-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de gewone schaal (*), lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 78 65 40 9 - 192
Frankrijk 5.721 6.154 2.601 697 253 15.426
Italië 85 55 23 2 3 168
Luxemburg 39 11 12 - - 62
Nederland 1.363 1.387 430 106 43 3.329
Denemarken - 3 2 - - 5
Ierland 3 6 1 1 - 11
Verenigd Koninkrijk 26 31 20 3 1 81
Griekenland 14 14 3 - - 31
Spanje 108 85 26 14 8 241
Portugal 153 89 19 6 1 268
Oostenrijk 1 5 - - - 6
Finland 1 3 - - - 4
Ijsland 1 - - - - 1
Noorwegen 3 6 - - - 9
Zweden 4 15 1 - - 20
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 13 15 15 3 1 47
Cyprus - - - - - -
Estland 1 4 - - - 5
Hongarije 14 8 5 2 1 30
Letland 1 7 - 1 1 10
Litouwen 3 4 1 - - 8
Malta - 1 - - - 1
Polen 1.109 756 247 50 19 2.181
Tsjechische Republiek 14 11 3 - - 28
Slovakije 27 23 5 - 1 56
Slovenië 7 1 1 - - 9
Roemenië 184 123 13 5 5 330
Bulgarije 34 18 3 - - 55
Kroatië 26 22 3 - - 51
totaal aantal rechthebbenden 9.033 8.922 3.474 899 337 22.665
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 B 167-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de gewone schaal (*), lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 82 61 45 6 3 197
Frankrijk 5.693 6.129 2.600 685 248 15.355
Italië 75 51 22 2 4 154
Luxemburg 40 14 7 - - 61
Nederland 1.254 1.284 411 102 32 3.083
Denemarken 5 - 2 1 - 8
Ierland 3 4 2 1 - 10
Verenigd Koninkrijk 27 27 19 1 1 75
Griekenland 8 13 3 - 1 25
Spanje 93 64 18 12 5 192
Portugal 152 86 15 4 3 260
Oostenrijk 4 10 - - - 14
Finland 3 2 - - - 5
Ijsland - - - - - -
Noorwegen 1 4 - - - 5
Zweden 7 10 5 - - 22
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 17 16 18 1 - 52
Cyprus 1 - - - - 1
Estland 1 2 - - - 3
Hongarije 10 8 3 1 1 23
Letland 3 7 - 2 - 12
Litouwen 1 3 1 - - 5
Malta - - - - - -
Polen 996 764 217 46 17 2.040
Tsjechische Republiek 14 14 3 - - 31
Slovakije 25 20 8 - - 53
Slovenië 4 2 - - - 6
Roemenië 140 102 15 6 6 269
Bulgarije 26 28 2 - - 56
totaal aantal rechthebbenden 8.685 8.725 3.416 870 321 22.017
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2012 B 167-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de gewone schaal (*), lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 87 65 33 6 2 193
Frankrijk 5.578 5.978 2.616 675 255 15.102
Italië 72 48 21 4 2 147
Luxemburg 39 16 6 2 - 63
Nederland 1.218 1.315 373 92 33 3.031
Denemarken 1 1 1 - - 3
Ierland 3 2 1 - - 6
Verenigd Koninkrijk 30 37 18 - 1 86
Griekenland 11 13 4 1 - 29
Spanje 99 58 24 13 5 199
Portugal 111 75 10 3 1 200
Oostenrijk 4 10 2 - - 16
Finland 2 - 1 - - 3
Ijsland - - - - - -
Noorwegen 2 1 - 1 - 4
Zweden 4 14 5 - - 23
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 14 15 19 1 - 49
Cyprus - - - - - -
Estland 1 1 - - - 2
Hongarije 12 12 5 1 2 32
Letland 4 4 - - - 8
Litouwen - 1 - - - 1
Malta - - - - - -
Polen 767 639 191 32 11 1.640
Tsjechische Republiek 12 14 2 1 - 29
Slovakije 8 20 9 - - 37
Slovenië 3 1 2 - - 6
Roemenië 86 66 12 6 1 171
Bulgarije 22 21 - - - 43
totaal aantal rechthebbenden 8.190 8.427 3.355 838 313 21.123
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2011 B 167-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de gewone schaal (*), lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 71 67 25 4 - 167
Frankrijk 5.245 5.817 2.500 658 261 14.481
Italië 72 50 17 4 1 144
Luxemburg 19 12 6 2 1 40
Nederland 1.159 1.220 388 93 26 2.886
Denemarken 2 4 1 - - 7
Ierland 1 4 1 - - 6
Verenigd Koninkrijk 28 29 19 3 - 79
Griekenland 14 10 5 - - 29
Spanje 90 61 22 6 5 184
Portugal 95 79 11 3 2 190
Oostenrijk 1 6 3 - - 10
Finland 2 - 2 - - 4
Ijsland - - - - - -
Noorwegen 2 2 3 - - 7
Zweden 3 10 3 1 - 17
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 7 15 15 - - 37
Cyprus - - - - - -
Estland 1 1 - - - 2
Hongarije 8 7 6 2 - 23
Letland 2 2 - - - 4
Litouwen 1 1 - - - 2
Malta - - - - - -
Polen 501 464 153 30 12 1.160
Tsjechische Republiek 5 5 2 - - 12
Slovakije 6 11 8 - - 25
Slovenië 2 1 - - - 3
Roemenië 31 26 10 4 - 71
Bulgarije 23 7 2 - - 32
totaal aantal rechthebbenden 7.391 7.911 3.202 810 308 19.622
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2010 B 167-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de gewone schaal (*), lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 60 53 25 6 1 145
Frankrijk 5.088 5.645 2.505 663 235 14.136
Italië 72 54 18 2 - 146
Luxemburg 18 13 2 3 - 36
Nederland 1.122 1.195 383 97 21 2.818
Denemarken 2 2 1 - - 5
Ierland 2 3 1 - - 6
Verenigd Koninkrijk 28 26 18 2 1 75
Griekenland 11 7 2 1 - 21
Spanje 77 53 16 5 3 154
Portugal 75 74 10 1 1 161
Oostenrijk 1 8 3 - - 12
Finland 2 1 - - - 3
Ijsland - 1 - - - 1
Noorwegen - 2 1 - - 3
Zweden 5 13 - - - 18
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 4 18 5 - - 27
Cyprus - - - - - -
Estland 1 1 - - - 2
Hongarije 5 4 6 2 - 17
Letland 1 1 - - - 2
Litouwen 1 - - - - 1
Malta - - - - - -
Polen 311 333 113 27 6 790
Tsjechische Republiek 9 6 3 1 - 19
Slovakije 4 12 2 - - 18
Slovenië 2 - 1 - - 3
Roemenië 21 26 5 2 1 55
Bulgarije 17 8 1 - - 26
totaal aantal rechthebbenden 6.939 7.559 3.121 812 269 18.700
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2009 B 167-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de gewone schaal (*), lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 48 56 26 2 - 132
Frankrijk 4.936 5.402 2.479 653 253 13.723
Italië 65 61 17 3 - 146
Luxemburg 17 11 1 3 1 33
Nederland 1.153 1.212 399 99 24 2.887
Denemarken 3 3 1 - - 7
Ierland 2 3 3 - - 8
Verenigd Koninkrijk 20 27 8 2 2 59
Griekenland 11 10 - - - 21
Spanje 71 50 13 4 1 139
Portugal 65 60 10 3 - 138
Oostenrijk 3 4 5 - - 12
Finland 3 2 1 - - 6
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - 1 1 - - 2
Zweden 8 6 - 1 - 15
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 7 20 3 - - 30
Cyprus - - - - - -
Estland 1 - - - - 1
Hongarije 3 6 9 - - 18
Letland 1 - - - - 1
Litouwen - - - - - -
Malta - - 1 - - 1
Polen 206 240 77 17 5 545
Tsjechische Republiek 9 17 3 1 - 30
Slovakije 4 17 3 - - 24
Slovenië 2 - 1 - - 3
Roemenië 16 5 - - 2 23
Bulgarije 22 13 1 - - 36
totaal aantal rechthebbenden 6.676 7.226 3.062 788 288 18.040
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2008 B 167-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de gewone schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 43 56 30 1 1 131
Frankrijk 4.504 4.954 2.317 617 237 12.629
Italië 71 59 13 3 - 146
Luxemburg 20 10 1 4 1 36
Nederland 1.165 1.235 376 96 23 2.895
Denemarken 1 2 - - - 3
Ierland 3 1 2 - - 6
Verenigd Koninkrijk 17 25 7 1 1 51
Griekenland 10 7 3 - - 20
Spanje 84 55 20 5 1 165
Portugal 69 54 14 2 - 139
Oostenrijk 3 1 1 - - 5
Finland 4 3 1 - - 8
Ijsland - - - - - -
Noorwegen 1 3 2 - - 6
Zweden 5 4 - 2 - 11
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 6 25 5 1 - 37
Cyprus - - - - - -
Estland 1 - - - - 1
Hongarije 2 5 6 - - 13
Letland 1 - - - - 1
Litouwen - - - - - -
Malta - 1 - - - 1
Polen 70 104 23 10 4 211
Tsjechische Republiek 7 16 5 1 1 30
Slovakije 4 9 4 - - 17
Slovenië 1 2 1 - - 4
Roemenië 5 1 - - - 6
Bulgarije 7 2 1 - - 10
totaal aantal rechthebbenden 6.104 6.634 2.832 743 269 16.582
TAB 2007 B 167-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de gewone schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 54 59 25 2 - 140
Frankrijk 4.226 4.699 2.169 561 202 11.857
Italië 67 55 9 4 - 135
Luxemburg 12 9 1 2 1 25
Nederland 1.145 1.214 345 89 21 2.814
Denemarken 1 1 - - - 2
Ierland 2 3 3 - - 8
Verenigd Koninkrijk 24 31 8 4 2 69
Griekenland 8 8 2 - - 18
Spanje 79 54 9 6 - 148
Portugal 73 52 8 2 - 135
Oostenrijk 2 - 1 - - 3
Finland 4 1 - - - 5
Ijsland - - - - - -
Noorwegen 2 2 3 - - 7
Zweden 7 6 1 - - 14
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 7 11 2 - - 20
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 2 4 2 - - 8
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 7 10 6 - 2 25
Tsjechische Republiek 7 6 7 1 - 21
Slovakije 2 3 1 - - 6
Slovenië 1 1 - - - 2
totaal aantal rechthebbenden 5.732 6.229 2.602 671 228 15.462
TAB 2006 B 167-2
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, in de gewone schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
Duitsland 46 44 25 5 - 120
Frankrijk 4.167 4.692 2.120 551 195 11.725
Italië 80 51 10 2 - 143
Luxemburg 12 9 1 1 2 25
Nederland 1.150 1.197 336 77 15 2.775
Denemarken 1 2 1 - - 4
Ierland 2 3 1 - - 6
Verenigd Koninkrijk 25 28 18 3 2 76
Griekenland 8 11 1 - - 20
Spanje 80 53 20 4 - 157
Portugal 79 42 8 4 - 133
Oostenrijk 3 - 2 - - 5
Finland 2 2 - - - 4
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - 1 1 - - 2
Zweden 8 5 4 1 - 18
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 6 9 4 - - 19
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 1 5 - - 1 7
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 4 8 1 - 1 14
Tsjechische Republiek 3 2 2 1 - 8
Slovakije - - 1 - - 1
Slovenië 1 2 - - - 3
totaal 5.678 6.166 2.556 649 216 15.265
TAB 2005 B 167-2