Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, volgens aantal kinderen, op 31 december 2014
rechtsgrond /aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
a) Europese Economische Ruimte 11.276 10.552 3.895 1.043 419 27.185
Duitsland 109 78 41 13 1 242
Frankrijk 6.553 6.711 2.691 716 273 16.944
Italië 182 117 49 8 9 365
Luxemburg 52 17 13 1 1 84
Nederland 1.920 1.792 567 164 66 4.509
Denemarken 4 1 4 - - 9
Ierland 4 9 - 1 - 14
Verenigd Koninkrijk 38 38 20 7 1 104
Griekenland 28 23 1 2 - 54
Spanje 255 164 58 30 12 519
Portugal 230 139 24 8 1 402
Oostenrijk 10 5 1 - - 16
Finland 2 3 - - - 5
IJsland - - - - - -
Noorwegen 5 6 2 - - 13
Zweden 8 9 2 1 - 20
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 15 18 10 2 1 46
Cyprus - - - - - -
Estland 1 2 - - - 3
Hongarije 20 21 6 2 2 51
Letland 7 6 1 - - 14
Litouwen 3 4 1 - - 8
Malta 3 1 - - - 4
Polen 1.410 1.025 331 58 26 2.850
Tsjechische Republiek 19 20 2 1 - 42
Slovakije 32 32 12 2 1 79
Slovenië 4 - 2 - - 6
Roemenië 281 237 46 26 24 614
Bulgarije 54 49 6 - 1 110
Kroatië 27 25 5 1 - 58
b) Bilaterale overeenkomsten 452 242 129 73 - 896
Turkije 78 51 21 9 n.v.t. 159
Algerije 3 1 1 - n.v.t. 5
Bosnië-Herzegovina 1 - - - n.v.t. 1
Macedonië 4 1 3 1 - 9
Servië 1 - 1 - n.v.t. 2
Montenegro - - - - n.v.t. -
Kosovo 2 1 1 - n.v.t. 4
Marokko 347 175 97 61 n.v.t. 680
Tunesië 16 13 5 2 n.v.t. 36
c-1) Algemene afwijkingen / vreemdelingen 198 22 6 - 1 227
c-2) Algemene afwijkingen / Belgen 1.006 64 12 2 - 1.084
d-1) Individuele afwijkingen / vreemdelingen 21 1 1 - - 23
d-2) Individuele afwijkingen / Belgen 228 22 6 1 - 257
totaal aantal rechthebbenden 13.181 10.903 4.049 1.119 420 29.672
TAB 2014 B 166
Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
rechtsgrond /aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
a) Europese Economische Ruimte 9.719 9.257 3.627 952 368 23.923
Duitsland 96 72 41 9 - 218
Frankrijk 6.038 6.301 2.678 723 264 16.004
Italië 157 91 47 4 7 306
Luxemburg 43 11 12 - - 66
Nederland 1.460 1.426 446 117 51 3.500
Denemarken - 3 2 - - 5
Ierland 3 7 1 1 - 12
Verenigd Koninkrijk 29 36 21 5 1 92
Griekenland 25 17 3 1 - 46
Spanje 178 128 45 21 14 386
Portugal 188 106 21 6 1 322
Oostenrijk 1 5 - - - 6
Finland 3 3 1 - - 7
IJsland 2 - - - - 2
Noorwegen 3 7 - - - 10
Zweden 6 15 1 - - 22
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 15 17 15 3 1 51
Cyprus - - - - - -
Estland 1 4 - - - 5
Hongarije 14 10 5 2 1 32
Letland 1 7 - 1 1 10
Litouwen 3 4 1 - - 8
Malta - 1 - - - 1
Polen 1.147 784 255 53 20 2.259
Tsjechische Republiek 17 11 3 1 - 32
Slovakije 28 23 8 - 1 60
Slovenië 9 2 1 - - 12
Roemenië 187 125 13 5 6 336
Bulgarije 37 19 3 - - 59
Kroatië 28 22 4 - - 54
b) Bilaterale overeenkomsten 411 226 117 83 - 837
Turkije 66 40 20 3 n.v.t. 129
Algerije 2 1 - - n.v.t. 3
Bosnië-Herzegovina 1 - - - n.v.t. 1
Macedonië 3 2 2 1 - 8
Servië - - - - n.v.t. -
Montenegro - - - - n.v.t. -
Kosovo 1 2 - 1 n.v.t. 4
Marokko 322 169 91 74 n.v.t. 656
Tunesië 16 12 4 4 n.v.t. 36
Kroatië - - - - - -
c-1) Algemene afwijkingen / vreemdelingen 31 3 - - 1 35
c-2) Algemene afwijkingen / Belgen 661 38 12 - - 711
d-1) Individuele afwijkingen / vreemdelingen 17 10 3 - - 30
d-2) Individuele afwijkingen / Belgen 293 52 9 11 - 365
totaal aantal rechthebbenden 11.132 9.586 3.768 1.046 369 25.901
TAB 2013 B 166
Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, volgens aantal kinderen, op 31 december 2012
rechtsgrond /aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
a) Europese Economische Ruimte 9.333 9.077 3.552 915 345 23.222
Duitsland 93 71 46 6 3 219
Frankrijk 5.997 6.309 2.666 707 256 15.935
Italië 155 93 40 6 9 303
Luxemburg 47 14 7 - - 68
Nederland 1.347 1.318 430 112 38 3.245
Denemarken 5 - 2 1 - 8
Ierland 4 5 2 1 - 12
Verenigd Koninkrijk 28 30 21 1 1 81
Griekenland 19 18 4 - 1 42
Spanje 162 100 37 17 10 326
Portugal 182 101 18 4 3 308
Oostenrijk 4 10 - - - 14
Finland 4 2 1 - - 7
IJsland - - - - - -
Noorwegen 1 4 - - - 5
Zweden 8 10 5 - - 23
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 20 17 18 1 - 56
Cyprus 1 - - - - 1
Estland 1 2 - - - 3
Hongarije 13 9 3 1 1 27
Letland 3 7 - 2 - 12
Litouwen 1 3 1 - - 5
Malta - - - - - -
Polen 1.025 787 221 49 17 2.099
Tsjechische Republiek 16 14 3 1 - 34
Slovakije 25 21 9 - - 55
Slovenië 4 2 - - - 6
Roemenië 141 102 15 6 6 270
Bulgarije 27 28 3 - - 58
b) Bilaterale overeenkomsten 429 256 128 85 - 898
Turkije 72 37 19 5 n.v.t. 133
Algerije 2 1 - - n.v.t. 3
Bosnië-Herzegovina 1 - - - n.v.t. 1
Macedonië 3 1 3 1 - 8
Servië 1 - - - n.v.t. 1
Montenegro - - - - n.v.t. -
Kosovo 2 1 - - n.v.t. 3
Marokko 306 175 99 75 n.v.t. 655
Tunesië 15 16 4 4 n.v.t. 39
Kroatië 27 25 3 - - 55
c-1) Algemene afwijkingen / vreemdelingen 32 16 4 - - 52
c-2) Algemene afwijkingen / Belgen 707 66 11 9 - 793
d-1) Individuele afwijkingen / vreemdelingen 17 2 4 - - 23
d-2) Individuele afwijkingen / Belgen 251 28 9 2 - 290
totaal aantal rechthebbenden 10.769 9.445 3.708 1.011 345 25.278
TAB 2012 B 166
Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
rechtsgrond /aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
a) Europese Economische Ruimte 8.893 8.769 3.474 884 339 22.359
Duitsland 104 73 34 6 2 219
Frankrijk 5.906 6.142 2.679 701 266 15.694
Italië 159 98 42 5 4 308
Luxemburg 47 16 6 3 - 72
Nederland 1.318 1.345 387 99 40 3.189
Denemarken 1 1 1 - - 3
Ierland 3 3 1 - - 7
Verenigd Koninkrijk 36 41 21 1 1 100
Griekenland 27 20 5 2 - 54
Spanje 177 90 37 21 10 335
Portugal 151 96 12 3 1 263
Oostenrijk 5 10 2 - - 17
Finland 2 - 1 - - 3
IJsland - - - - - -
Noorwegen 2 1 - 1 - 4
Zweden 4 14 5 - - 23
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 15 16 19 1 - 51
Cyprus - - - - - -
Estland 1 1 - - - 2
Hongarije 14 14 5 1 2 36
Letland 4 4 - - - 8
Litouwen - 1 - - - 1
Malta - - - - - -
Polen 783 660 191 33 11 1.678
Tsjechische Republiek 14 14 2 1 - 31
Slovakije 8 20 10 - - 38
Slovenië 3 1 2 - - 6
Roemenië 87 67 12 6 2 174
Bulgarije 22 21 - - - 43
b) Bilaterale overeenkomsten 522 273 140 88 - 1.023
Turkije 82 50 14 2 n.v.t. 148
Algerije 2 1 1 - n.v.t. 4
Bosnië-Herzegovina 1 - - - n.v.t. 1
Macedonië 2 - 1 - - 3
Servië 1 - - - n.v.t. 1
Montenegro - - - - n.v.t. -
Kosovo 1 2 - 1 n.v.t. 4
Marokko 390 189 116 82 n.v.t. 777
Tunesië 14 8 3 3 n.v.t. 28
Kroatië 29 23 5 - - 57
c-1) Algemene afwijkingen / vreemdelingen 21 17 4 - - 42
c-2) Algemene afwijkingen / Belgen 610 67 12 11 - 700
d-1) Individuele afwijkingen / vreemdelingen 24 - 1 - - 25
d-2) Individuele afwijkingen / Belgen 272 26 9 1 - 308
totaal aantal rechthebbenden 10.342 9.152 3.640 984 339 24.457
TAB 2011 B 166
Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, volgens aantal kinderen, op 31 december 2010
rechtsgrond /aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
a) Europese Economische Ruimte 7.998 8.225 3.332 847 330 20.732
Duitsland 87 73 26 4 - 190
Frankrijk 5.532 5.965 2.567 683 272 15.019
Italië 150 103 33 4 3 293
Luxemburg 28 12 6 2 1 49
Nederland 1.228 1.258 408 98 32 3.024
Denemarken 2 4 2 - - 8
Ierland 2 4 1 - - 7
Verenigd Koninkrijk 30 36 23 3 - 92
Griekenland 28 14 7 - - 49
Spanje 163 86 34 13 7 303
Portugal 132 98 14 3 2 249
Oostenrijk 3 6 3 - - 12
Finland 2 - 2 - - 4
IJsland - - - - - -
Noorwegen 2 2 3 - - 7
Zweden 4 10 3 1 - 18
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 8 15 16 - - 39
Cyprus - - - - - -
Estland 1 1 - - - 2
Hongarije 9 7 7 2 - 25
Letland 2 2 - - - 4
Litouwen 1 1 - - - 2
Malta - - - - - -
Polen 514 477 154 30 12 1.187
Tsjechische Republiek 5 5 2 - - 12
Slovakije 6 11 9 - - 26
Slovenië 2 1 - - - 3
Roemenië 33 27 10 4 1 75
Bulgarije 24 7 2 - - 33
b) Bilaterale overeenkomsten 431 322 154 87 - 994
Turkije 59 55 9 1 n.v.t. 124
Algerije 3 1 1 - n.v.t. 5
Bosnië-Herzegovina 1 1 - - n.v.t. 2
Macedonië 3 - - - - 3
Servië 1 - - - n.v.t. 1
Montenegro - - - - n.v.t. -
Kosovo - 1 - - n.v.t. 1
Marokko 325 233 137 85 n.v.t. 780
Tunesië 15 7 3 1 n.v.t. 26
Kroatië 24 24 4 - - 52
c-1) Algemene afwijkingen / vreemdelingen 24 7 - - - 31
c-2) Algemene afwijkingen / Belgen 546 46 15 2 - 609
d-1) Individuele afwijkingen / vreemdelingen 22 5 4 1 - 32
d-2) Individuele afwijkingen / Belgen 293 33 7 1 1 335
totaal aantal rechthebbenden 9.314 8.638 3.512 938 331 22.733
TAB 2010 B 166
Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, volgens aantal kinderen, op 31 december 2009
rechtsgrond /aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
a) Europese Economische Ruimte 7.501 7.849 3.217 864 286 19.717
Duitsland 77 58 27 6 1 169
Frankrijk 5.338 5.789 2.557 695 245 14.624
Italië 151 99 33 3 1 287
Luxemburg 28 15 2 3 - 48
Nederland 1.195 1.227 393 106 25 2.946
Denemarken 2 2 1 - - 5
Ierland 3 3 1 - - 7
Verenigd Koninkrijk 31 28 19 3 1 82
Griekenland 27 13 4 1 - 45
Spanje 144 83 24 13 5 269
Portugal 109 92 13 2 1 217
Oostenrijk 3 8 3 - - 14
Finland 2 1 - - - 3
IJsland - 1 - - - 1
Noorwegen - 2 1 - - 3
Zweden 7 13 - - - 20
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 5 18 6 - - 29
Cyprus - - - - - -
Estland 1 1 - - - 2
Hongarije 5 5 6 2 - 18
Letland 1 1 - - - 2
Litouwen 1 - - - - 1
Malta - - - - - -
Polen 318 338 114 27 6 803
Tsjechische Republiek 9 6 3 1 - 19
Slovakije 4 12 3 - - 19
Slovenië 2 - 1 - - 3
Roemenië 21 26 5 2 1 55
Bulgarije 17 8 1 - - 26
b) Bilaterale overeenkomsten 416 333 154 100 - 1.003
Turkije 61 47 7 2 n.v.t. 117
Algerije 1 4 - - n.v.t. 5
Bosnië-Herzegovina 1 - - - n.v.t. 1
Macedonië - - - - - -
Servië 1 - - - n.v.t. 1
Montenegro 1 - - - n.v.t. 1
Marokko 323 254 142 97 n.v.t. 816
Tunesië 10 8 5 1 n.v.t. 24
Kroatië 18 20 - - - 38
c-1) Algemene afwijkingen / vreemdelingen 22 4 4 - - 30
c-2) Algemene afwijkingen / Belgen 381 16 8 1 1 407
d-1) Individuele afwijkingen / vreemdelingen 26 4 4 - - 34
d-2) Individuele afwijkingen / Belgen 299 37 5 3 - 344
totaal aantal rechthebbenden 8.645 8.243 3.392 968 287 21.535
TAB 2009 B 166
Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
rechtsgrond /aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
a) Europese Economische Ruimte 7.232 7.494 3.154 830 299 19.009
Duitsland 64 62 29 2 - 157
Frankrijk 5.162 5.524 2.529 682 260 14.157
Italië 152 113 37 4 1 307
Luxemburg 28 12 1 3 1 45
Nederland 1.222 1.243 402 105 26 2.998
Denemarken 3 3 1 - - 7
Ierland 3 3 3 - - 9
Verenigd Koninkrijk 21 28 8 2 3 62
Griekenland 27 15 1 - - 43
Spanje 153 82 23 9 1 268
Portugal 103 74 13 4 - 194
Oostenrijk 5 5 5 - - 15
Finland 4 2 1 - - 7
IJsland - - - - - -
Noorwegen - 1 1 - - 2
Zweden 8 6 - 1 - 15
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 8 20 4 - - 32
Cyprus - - - - - -
Estland 1 - - - - 1
Hongarije 4 6 10 - - 20
Letland 1 - - - - 1
Litouwen - - - - - -
Malta - - 1 - - 1
Polen 210 242 77 17 5 551
Tsjechische Republiek 9 18 3 1 - 31
Slovakije 4 17 3 - - 24
Slovenië 2 - 1 - - 3
Roemenië 16 5 - - 2 23
Bulgarije 22 13 1 - - 36
b) Bilaterale overeenkomsten 429 371 177 117 - 1.094
Turkije 57 57 11 6 - 131
Algerije 2 4 - 1 n.v.t. 7
Bosnië-Herzegovina 1 - - - n.v.t. 1
Macedonië - 1 1 - n.v.t. 2
Servië 1 1 - - n.v.t. 2
Montenegro - 1 - - n.v.t. 1
Marokko 350 285 159 109 - 903
Tunesië 10 10 6 1 - 27
Kroatië 8 12 - - - 20
c-1) Algemene afwijkingen / vreemdelingen 25 6 2 - - 33
c-2) Algemene afwijkingen / Belgen 248 37 19 6 - 310
d-1) Individuele afwijkingen / vreemdelingen 32 3 2 - - 37
d-2) Individuele afwijkingen / Belgen 327 47 18 2 2 396
totaal aantal rechthebbenden 8.293 7.958 3.372 955 301 20.879
TAB 2008 B 166
Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
rechtsgrond /aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
a) Europese Economische Ruimte 6.638 6.900 2.921 775 277 17.511
Duitsland 61 60 32 1 1 155
Frankrijk 4.719 5.079 2.366 641 241 13.046
Italië 160 114 28 3 - 305
Luxemburg 27 12 2 4 1 46
Nederland 1.229 1.265 382 101 24 3.001
Denemarken 1 2 - - - 3
Ierland 4 1 2 - - 7
Verenigd Koninkrijk 23 27 7 1 2 60
Griekenland 25 15 3 - - 43
Spanje 169 79 30 8 3 289
Portugal 97 68 18 2 - 185
Oostenrijk 4 1 1 - - 6
Finland 5 4 1 - - 10
IJsland - - - - - -
Noorwegen 1 3 2 - - 6
Zweden 5 4 - 2 - 11
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 7 25 6 1 - 39
Cyprus - - - - - -
Estland 1 - - - - 1
Hongarije 3 5 7 - - 15
Letland 1 - - - - 1
Litouwen - - - - - -
Malta - 1 - - - 1
Polen 72 105 23 10 4 214
Tsjechische Republiek 7 16 5 1 1 30
Slovakije 4 9 4 - - 17
Slovenië 1 2 1 - - 4
Roemenië 5 1 - - - 6
Bulgarije 7 2 1 - - 10
b) Bilaterale overeenkomsten 420 365 183 133 - 1.101
Turkije 59 45 14 5 - 123
Algerije 1 3 - 2 n.v.t. 6
Bosnië-Herzegovina 1 - - - n.v.t. 1
Macedonië - 1 1 - n.v.t. 2
Servië - - - - n.v.t. -
Montenegro - - - - n.v.t. -
Marokko 348 301 160 124 - 933
Tunesië 7 9 8 2 - 26
Kroatië 4 6 - - - 10
c-1) Algemene afwijkingen / vreemdelingen 12 1 - - - 13
c-2) Algemene afwijkingen / Belgen 120 12 3 2 1 138
d-1) Individuele afwijkingen / vreemdelingen 19 5 4 1 - 29
d-2) Individuele afwijkingen / Belgen 279 50 33 7 3 372
totaal aantal rechthebbenden 7.488 7.333 3.144 918 281 19.164
TAB 2007 B 166
Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, volgens aantal kinderen, op 31 december 2006
rechtsgrond /aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
a) Europese Economische Ruimte 6.317 6.480 2.704 713 237 16.451
Duitsland 66 64 27 2 - 159
Frankrijk 4.461 4.819 2.224 592 206 12.302
Italië 179 100 31 5 - 315
Luxemburg 19 13 1 2 1 36
Nederland 1.210 1.237 357 93 24 2.921
Denemarken 1 1 - - - 2
Ierland 4 3 3 - - 10
Verenigd Koninkrijk 28 34 8 4 3 77
Griekenland 29 15 2 - - 46
Spanje 173 82 16 11 1 283
Portugal 103 66 10 3 - 182
Oostenrijk 3 - 1 - - 4
Finland 4 1 - - - 5
IJsland - - - - - -
Noorwegen 2 2 3 - - 7
Zweden 8 6 2 - - 16
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 7 11 2 - - 20
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 2 5 3 - - 10
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 8 11 6 - 2 27
Tsjechische Republiek 7 6 7 1 - 21
Slovakije 2 3 1 - - 6
Slovenië 1 1 - - - 2
b) Bilaterale overeenkomsten 429 371 205 165 - 1.170
Turkije 49 40 18 6 - 113
Algerije 2 4 2 - n.v.t. 8
Bosnië-Herzegovina 1 - - - n.v.t. 1
Macedonië - 2 - 1 n.v.t. 3
Servië 1 - - 1 n.v.t. 2
Montenegro - - - - n.v.t. -
Marokko 366 314 182 154 - 1.016
Tunesië 10 8 3 3 - 24
Kroatië - 3 - - - 3
c) Algemene afwijkingen - - - - - -
d-1) Individuele afwijkingen / vreemdelingen 27 9 3 1 1 41
d-2) Individuele afwijkingen / Belgen 436 92 33 13 2 576
totaal aantal rechthebbenden 7.209 6.952 2.945 892 240 18.238
TAB 2006 B 166
Samenvattende aantallen van rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
rechtgrond / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
a) Europese Economische Ruimte 6.310 6.425 2.644 684 224 16.287
Duitsland 62 51 28 5 - 146
Frankrijk 4.406 4.813 2.170 574 199 12.162
Italië 211 97 29 6 1 344
Luxemburg 19 11 2 1 2 35
Nederland 1.226 1.224 342 78 17 2.887
Denemarken 1 2 1 - - 4
Ierland 4 3 1 - - 8
Verenigd Koninkrijk 31 30 19 3 2 85
Griekenland 29 16 1 - - 46
Spanje 174 85 25 9 1 294
Portugal 114 58 10 6 - 188
Oostenrijk 3 - 2 - - 5
Finland 2 2 - - - 4
Ijsland - - - - - -
Noorwegen - 1 1 - - 2
Zweden 9 5 4 1 - 19
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 8 9 4 - - 21
Cyprus - - - - - -
Estland - - - - - -
Hongarije 2 5 1 - 1 9
Letland - - - - - -
Litouwen - - - - - -
Malta - - - - - -
Polen 5 9 1 - 1 16
Tsjechische Republiek 3 2 2 1 - 8
Slovakije - - 1 - - 1
Slovenië 1 2 - - - 3
b) bilaterale overeenkomsten 489 404 225 190 - 1.308
Turkije 63 32 19 6 - 120
Algerije 1 5 - - - 6
Kroatië - 1 - - - 1
Bosnië-Herzegovina 1 2 - - - 3
Macedonië 1 2 - - - 3
Rep.Joegoslavië 1 2 1 - - 4
Marokko 410 352 199 180 - 1.141
Tunesië 12 8 6 4 - 30
c) Algemene afwijkingen - - - - - -
d-1) Individuele afwijkingen / vreemdelingen 38 15 6 1 - 60
d-2) Individuele afwijkingen / Belgen 502 88 31 9 3 633
totaal 7.339 6.932 2.906 884 227 18.288
TAB 2005 B 166