Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, algemene afwijkingen, op 31 december 2013
Ministeriële Omzendbrief gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende
M.O.125 (San Marino) -
M.O.156 (Spanje) -
M.O.195-201 -
M.O.213 -
M.O.599, totaal vreemdelingen 1,229
M.O.599, totaal Belgen 1,087
TAB 2013 B 165-4