Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, algemene afwijkingen, op 31 december 2008
Ministriële Omzendbrief gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende
M.O.125 -
M.O.156 (Spanje) -
M.O.195-201 -
M.O.213 -
M.O.599, totaal vreemdelingen 1,30
M.O.599, totaal Belgen 1,30
TAB 2008 B 165-4