Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 1,915 - - 1,000 1,667 1,286 1,000 2,750 1,714 1,267 1,830
Frankrijk 1,956 1,417 1,217 1,576 1,500 1,676 1,493 1,693 1,950 1,503 1,938
Italië 1,710 1,000 1,786 1,308 2,667 1,962 2,167 1,462 1,962 1,143 1,752
Luxemburg 1,673 1,000 - 1,000 1,000 1,333 1,000 1,333 1,000 1,000 1,530
Nederland 1,840 1,375 1,667 1,273 1,588 1,804 2,259 1,762 1,755 1,552 1,832
Denemarken 2,250 - - - - - - 3,000 - - 2,400
Ierland 2,000 - - - - - - 2,000 - 2,000 2,000
Verenigd Koninkrijk 2,058 1,000 - 2,000 2,000 1,333 2,571 2,667 1,500 1,500 2,054
Griekenland 1,731 - 1,500 - 1,000 - 1,500 1,250 1,500 1,200 1,565
Spanje 1,841 1,083 1,435 2,000 1,857 2,371 2,408 1,500 1,792 1,400 1,878
Portugal 1,557 1,500 1,400 1,000 1,500 1,545 1,357 2,000 1,500 1,231 1,528
Oostenrijk 2,000 - - - - 1,000 - - - - 1,833
Finland 2,000 - - 1,000 - 2,000 3,000 - - 1,000 1,714
Ijsland 1,000 - - - - - 1,000 - - - 1,000
Noorwegen 1,625 - - - - 2,000 2,000 - - - 1,700
Zweden 1,889 - - - - 1,500 1,000 - 1,000 - 1,773
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 2,209 1,000 - - 3,000 - 1,500 3,000 2,000 1,000 2,176
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1,800 - - - - - - - - - 1,800
Hongarije 2,115 - - - - 1,333 - 1,000 2,000 - 2,000
Letland 2,400 - - - - - - - - - 2,400
Litouwen 1,750 - - - - - - - - - 1,750
Malta 2,000 - - - - - - - - - 2,000
Polen 1,691 2,000 1,923 2,125 1,609 1,298 1,743 1,750 1,636 1,625 1,685
Tsjechische Republiek 1,640 - - - 1,000 1,500 4,000 - 1,000 1,000 1,625
Slovakije 1,636 - 3,000 - - 3,000 3,000 - 2,000 - 1,717
Slovenië 1,429 1,000 - 1,000 - - 1,000 - - 1,500 1,333
Roemenië 1,592 - 1,667 - 1,000 1,250 - - 5,000 1,000 1,580
Bulgarije 1,460 - - 1,000 1,500 1,000 1,500 - 1,000 1,000 1,424
Kroatië 1,551 1,000 1,000 - - - - 2,000 2,000 - 1,556
gemiddeld totaal 1,898 1,304 1,538 1,528 1,656 1,710 1,943 1,717 1,875 1,432 1,879
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 165-2