Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 1,86 2,00 - 1,50 - 2,00 2,50 2,00 1,44 1,44 1,80
Frankrijk 1,99 1,49 1,45 1,55 1,58 1,67 1,72 1,83 1,58 1,58 1,97
Italië 1,88 1,17 1,53 1,08 1,50 1,69 1,91 1,43 1,19 1,19 1,66
Luxemburg 1,79 1,50 1,00 - - 2,00 1,00 - 1,14 1,14 1,60
Nederland 1,84 1,33 2,50 1,30 2,00 1,85 1,71 1,52 1,29 1,29 1,83
Denemarken 1,71 - - - - - - - - - 1,71
Ierland 2,17 - - - - - - 2,00 1,00 1,00 2,00
Verenigd Koninkrijk 2,00 1,00 - 1,00 2,00 - 5,00 2,00 1,50 1,50 2,00
Griekenland 1,57 1,00 1,29 - 1,50 1,00 1,25 1,50 1,17 1,17 1,40
Spanje 1,71 1,00 1,38 1,33 1,67 1,55 1,52 1,85 1,45 1,45 1,59
Portugal 1,64 1,00 1,71 1,00 1,00 1,86 1,44 1,60 1,23 1,23 1,58
Oostenrijk 2,17 - 1,00 - - - - - 2,00 2,00 2,00
Finland 1,67 - - - - - 1,00 - - - 1,57
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2,50 - - - - - - - - - 2,50
Zweden 1,69 - - - 1,00 1,00 - - - - 1,60
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 1,86 - - - 2,00 - - - 1,00 1,00 1,88
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1,00 - - - - - - - - - 1,00
Hongarije 2,31 3,00 - - - 2,00 1,00 - - - 2,30
Letland 1,00 - - - - - - - - - 1,00
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta 3,00 - - - - - - - - - 3,00
Polen 1,86 1,50 2,00 - 2,00 2,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,85
Tsjechische Republiek 1,86 - - - - - - 2,00 2,00 2,00 1,87
Slovakije 1,96 - - - - - - - - - 1,96
Slovenië 2,00 - - - - 1,00 - - - - 1,67
Roemenië 1,68 1,00 - - - - - - - - 1,57
Bulgarije 1,42 - - - - - - - - - 1,42
gemiddeld totaal 1,95 1,38 1,49 1,42 1,74 1,73 1,72 1,74 1,83 1,44 1,93
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 165-2