Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen)/ rechtsgrond arbeids prestaties (*) gepensioneerd (*) gepensioneerd (**) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (**) invalide (*) invalide (***) wees (****) totaal
Duitsland 1,94 - 1,00 1,00 - 1,33 1,50 1,00 1,60 1,50 1,84
Frankrijk 1,99 1,50 1,33 1,71 1,50 1,56 1,61 1,63 1,83 1,62 1,97
Italië 1,69 1,00 1,45 1,00 1,67 1,25 2,00 1,29 1,46 1,10 1,52
Luxemburg 1,96 1,00 - - - 1,00 3,00 - 1,00 1,25 1,74
Nederland 1,79 1,50 2,25 1,50 1,75 1,65 1,40 1,52 1,68 1,28 1,77
Denemarken 2,00 - - - - - - - - - 2,00
Ierland 1,83 - - - - - - - - 1,00 1,63
Verenigd Koninkrijk 2,11 1,00 - - 1,00 2,25 1,60 - 1,00 1,33 2,02
Griekenland 1,64 1,50 1,00 - 1,50 2,00 1,00 2,00 1,31 1,13 1,39
Spanje 1,70 1,63 1,26 1,50 1,33 1,67 1,41 1,64 1,49 1,50 1,56
Portugal 1,55 1,50 1,43 1,25 1,33 1,63 1,56 1,14 1,53 1,31 1,51
Oostenrijk 1,80 - - - - - - - - - 1,80
Finland 1,50 - - - - - - - - - 1,50
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2,50 - - - - - - - - - 2,50
Zweden 1,88 - - - 3,00 1,00 - - - 1,00 1,84
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 1,89 - 1,00 - - - - - - 1,00 1,81
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland - - - - - - - - - - -
Hongarije 2,29 - 1,00 - - - - - 3,00 - 2,22
Letland - - - - - - - - - - -
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 2,00 - - - - - - - - 1,50 1,94
Tsjechische Republiek 2,13 - - - - - - - - - 2,13
Slovakije 3,00 - - - - - - - - - 3,00
Slovenië 1,67 - - - - - - - - - 1,67
totaal gemiddeld aantal 1,94 1,43 1,38 1,59 1,58 1,57 1,65 1,57 1,67 1,44 1,91
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2005 B 165-2