Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 1,953 2,000 1,000 1,429 1,000 1,800 1,733 1,857 1,500 1,360 1,839
Frankrijk 1,931 1,431 1,341 1,463 1,880 1,664 1,826 1,686 1,893 1,465 1,912
Italië 1,803 1,200 1,733 1,333 2,200 1,897 2,059 1,333 1,929 1,195 1,770
Luxemburg 1,724 1,000 1,000 1,000 2,000 3,500 1,000 1,500 1,000 1,250 1,595
Nederland 1,840 1,273 1,000 1,400 2,389 1,758 1,935 1,699 1,774 1,522 1,826
Denemarken 1,714 - - - - - - 3,000 - - 2,000
Ierland 2,000 - 1,000 - - 2,000 - 2,000 - 1,500 1,857
Verenigd Koninkrijk 2,024 1,000 1,000 1,500 4,000 2,250 1,714 1,000 2,000 2,000 1,990
Griekenland 1,630 1,000 1,333 2,000 2,000 - 2,000 1,000 1,667 1,333 1,574
Spanje 1,761 1,318 1,387 2,333 2,333 2,447 2,086 1,563 1,743 1,484 1,813
Portugal 1,604 1,286 1,667 1,500 1,250 1,400 1,350 1,375 1,464 1,133 1,535
Oostenrijk 1,571 - 1,000 1,000 - 1,000 1,500 - 2,000 1,000 1,438
Finland 1,750 - - - - - - - - 1,000 1,600
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2,000 - - - - 1,000 - 1,000 - - 1,769
Zweden 1,938 - - - - 1,333 - - 1,000 - 1,800
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 2,098 1,000 - - 1,000 - 1,000 3,000 2,000 - 2,043
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1,667 - - - - - - - - - 1,667
Hongarije 2,000 6,000 2,333 - 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,500 1,980
Letland 1,571 - - - - - - - - - 1,571
Litouwen 1,857 - - - - - - - 1,000 - 1,750
Malta - - - - - 2,000 - - 1,000 1,000 1,250
Polen 1,701 1,250 2,125 1,700 1,679 1,344 1,852 1,571 1,500 1,643 1,694
Tsjechische Republiek 1,629 - - - - 2,000 2,500 - 1,000 1,500 1,643
Slovakije 1,822 - 3,000 - - - 2,333 - 1,000 - 1,835
Slovenië 3,000 1,000 - 1,000 - - 1,000 - - 1,000 1,667
Roemenië 1,908 1,000 1,000 1,000 1,400 1,000 1,750 1,333 1,857 1,000 1,875
Bulgarije 1,582 - 2,000 2,000 2,000 1,667 1,500 1,250 1,000 2,000 1,591
Kroatië 1,635 1,000 1,000 - - - 2,000 - 2,333 - 1,655
gemiddeld totaal 1,882 1,395 1,508 1,480 1,922 1,726 1,889 1,663 1,809 1,436 1,860
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 B 165-2
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 1,915 - - 1,000 1,667 1,286 1,000 2,750 1,714 1,267 1,830
Frankrijk 1,956 1,417 1,217 1,576 1,500 1,676 1,493 1,693 1,950 1,503 1,938
Italië 1,710 1,000 1,786 1,308 2,667 1,962 2,167 1,462 1,962 1,143 1,752
Luxemburg 1,673 1,000 - 1,000 1,000 1,333 1,000 1,333 1,000 1,000 1,530
Nederland 1,840 1,375 1,667 1,273 1,588 1,804 2,259 1,762 1,755 1,552 1,832
Denemarken 2,250 - - - - - - 3,000 - - 2,400
Ierland 2,000 - - - - - - 2,000 - 2,000 2,000
Verenigd Koninkrijk 2,058 1,000 - 2,000 2,000 1,333 2,571 2,667 1,500 1,500 2,054
Griekenland 1,731 - 1,500 - 1,000 - 1,500 1,250 1,500 1,200 1,565
Spanje 1,841 1,083 1,435 2,000 1,857 2,371 2,408 1,500 1,792 1,400 1,878
Portugal 1,557 1,500 1,400 1,000 1,500 1,545 1,357 2,000 1,500 1,231 1,528
Oostenrijk 2,000 - - - - 1,000 - - - - 1,833
Finland 2,000 - - 1,000 - 2,000 3,000 - - 1,000 1,714
Ijsland 1,000 - - - - - 1,000 - - - 1,000
Noorwegen 1,625 - - - - 2,000 2,000 - - - 1,700
Zweden 1,889 - - - - 1,500 1,000 - 1,000 - 1,773
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 2,209 1,000 - - 3,000 - 1,500 3,000 2,000 1,000 2,176
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1,800 - - - - - - - - - 1,800
Hongarije 2,115 - - - - 1,333 - 1,000 2,000 - 2,000
Letland 2,400 - - - - - - - - - 2,400
Litouwen 1,750 - - - - - - - - - 1,750
Malta 2,000 - - - - - - - - - 2,000
Polen 1,691 2,000 1,923 2,125 1,609 1,298 1,743 1,750 1,636 1,625 1,685
Tsjechische Republiek 1,640 - - - 1,000 1,500 4,000 - 1,000 1,000 1,625
Slovakije 1,636 - 3,000 - - 3,000 3,000 - 2,000 - 1,717
Slovenië 1,429 1,000 - 1,000 - - 1,000 - - 1,500 1,333
Roemenië 1,592 - 1,667 - 1,000 1,250 - - 5,000 1,000 1,580
Bulgarije 1,460 - - 1,000 1,500 1,000 1,500 - 1,000 1,000 1,424
Kroatië 1,551 1,000 1,000 - - - - 2,000 2,000 - 1,556
gemiddeld totaal 1,898 1,304 1,538 1,528 1,656 1,710 1,943 1,717 1,875 1,432 1,879
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 165-2
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 1,911 - - 1,400 2,000 2,600 1,600 2,000 1,333 1,636 1,881
Frankrijk 1,952 1,410 1,424 1,645 1,875 1,738 1,595 1,757 1,886 1,524 1,936
Italië 1,908 1,000 2,083 1,167 2,286 1,500 2,186 1,500 1,732 1,184 1,756
Luxemburg 1,556 1,667 - 1,167 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,412
Nederland 1,839 1,143 1,750 1,391 2,111 1,817 2,400 1,745 1,681 1,459 1,832
Denemarken 1,875 - - - - - - - - - 1,875
Ierland 2,125 - - - - 2,000 - 2,000 - 1,500 2,000
Verenigd Koninkrijk 1,986 2,000 - - - 1,600 2,667 - 2,000 1,500 1,975
Griekenland 2,000 2,000 1,000 2,000 - - 1,750 1,000 1,429 1,250 1,714
Spanje 1,767 1,083 1,583 1,714 2,800 2,222 2,405 1,750 1,636 1,552 1,816
Portugal 1,557 1,500 1,333 1,000 1,364 1,385 1,444 1,750 1,522 1,308 1,523
Oostenrijk 1,800 - - 1,000 1,000 2,000 - - - - 1,714
Finland 1,400 - - - - - 3,000 - - 1,000 1,571
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 1,750 - - - - 2,000 - - - - 1,800
Zweden 1,882 - - - 2,500 2,000 - 1,000 1,000 - 1,870
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 2,039 - - - - - 1,000 3,000 1,000 1,500 2,000
Cyprus 1,000 - - - - - - - - - 1,000
Estland 1,667 - - - - - - - - - 1,667
Hongarije 2,095 - - - - 1,000 - 1,000 1,333 1,000 1,889
Letland 2,083 - - - - - - - - - 2,083
Litouwen 2,250 - - - - 1,000 - - - - 2,000
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 1,701 - 1,733 1,500 1,345 1,719 1,680 1,333 1,462 2,000 1,694
Tsjechische Republiek 1,679 - - - - 1,500 4,000 1,000 - 1,000 1,676
Slovakije 1,654 - 3,000 - - 3,000 2,000 - - - 1,709
Slovenië 1,500 1,000 - - - 1,000 - - - - 1,333
Roemenië 1,638 - - 1,000 1,667 2,600 - - - 1,000 1,652
Bulgarije 1,596 - - - 1,000 1,500 - 1,000 - 2,000 1,586
gemiddeld totaal 1,900 1,333 1,617 1,514 1,722 1,785 1,989 1,730 1,777 1,468 1,882
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 B 165-2
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 1,83 1,00 2,00 1,75 - 1,60 1,67 2,00 1,50 1,50 1,76
Frankrijk 1,96 1,37 1,39 1,56 1,63 1,62 1,59 1,73 1,49 1,49 1,94
Italië 1,93 1,60 1,75 1,25 2,11 1,65 1,89 1,08 1,15 1,15 1,70
Luxemburg 1,63 1,50 1,00 1,17 1,00 1,00 4,00 - 1,00 1,00 1,51
Nederland 1,81 1,50 2,17 1,29 2,11 2,13 2,20 1,83 1,31 1,31 1,81
Denemarken 1,50 - - 3,00 - - - - - - 2,00
Ierland 1,75 - - - 2,00 - - 1,00 2,00 2,00 1,71
Verenigd Koninkrijk 1,94 1,50 1,00 - 1,00 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 1,90
Griekenland 1,91 - 1,40 - 2,00 2,00 1,83 1,00 1,00 1,00 1,67
Spanje 1,79 1,27 1,45 1,57 3,00 2,07 2,16 1,80 1,56 1,56 1,80
Portugal 1,60 1,50 1,25 - 1,00 1,19 1,53 1,50 1,36 1,36 1,51
Oostenrijk 1,93 - 1,00 1,00 - 2,00 - - - - 1,82
Finland 1,67 - - - - - - - - - 1,67
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 1,00 - - - 1,00 3,00 - - - - 2,00
Zweden 2,10 - - - - 2,00 - 1,00 - - 2,04
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 2,18 - - 2,00 1,00 1,00 - 3,00 1,00 1,00 2,12
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1,50 - - - - - - - - - 1,50
Hongarije 2,00 5,00 - - - 1,00 - - 1,00 1,00 2,00
Letland 1,50 - - - - - - - - - 1,50
Litouwen 2,00 - - - - - - - - - 2,00
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 1,71 - 1,55 1,00 1,91 1,71 1,62 1,44 1,50 1,50 1,71
Tsjechische Republiek 1,78 - - - 1,00 1,00 - - 1,00 1,00 1,68
Slovakije 2,03 - 3,00 - - - - - - - 2,05
Slovenië 2,00 - - - - 1,00 - - - - 1,83
Roemenië 1,65 - 2,00 - - 1,67 6,00 - 1,00 1,00 1,68
Bulgarije 1,45 - - - - 2,00 - - - - 1,49
gemiddeld totaal 1,91 1,44 1,52 1,47 1,89 1,78 1,87 1,71 1,78 1,41 1,89
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 B 165-2
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 1,82 - 1,50 1,40 - 1,45 1,00 1,00 1,50 1,50 1,72
Frankrijk 1,97 1,40 1,48 1,56 1,57 1,66 1,91 1,73 1,49 1,49 1,96
Italië 1,90 1,50 1,55 1,25 1,00 1,52 1,91 1,44 1,22 1,22 1,66
Luxemburg 1,94 1,75 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 - 1,00 1,00 1,69
Nederland 1,82 1,29 2,20 1,48 2,25 2,17 2,38 1,54 1,44 1,44 1,83
Denemarken 1,83 - 3,00 2,00 - - - - - - 2,00
Ierland 2,00 - - - - - - 2,00 1,00 1,00 1,86
Verenigd Koninkrijk 1,99 1,00 1,00 - - 1,75 2,20 - 2,00 2,00 1,99
Griekenland 1,94 1,20 1,33 - 1,00 1,67 2,00 1,00 1,00 1,00 1,57
Spanje 1,72 1,10 1,42 1,80 2,64 2,06 1,89 1,67 1,57 1,57 1,73
Portugal 1,64 2,00 1,50 1,00 1,40 1,50 1,58 1,67 1,25 1,25 1,57
Oostenrijk 2,33 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - - - 2,00
Finland 1,67 - - - - - - 3,00 - - 2,00
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2,00 - - - - 3,00 - - - - 2,14
Zweden 2,12 - - - - - - - 1,00 1,00 2,06
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 2,24 - - 2,00 1,50 - - 3,00 1,00 1,00 2,21
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1,50 - - - - - - - - - 1,50
Hongarije 2,05 4,00 - - - 1,00 - - - - 2,08
Letland 1,50 - - - - - - - - - 1,50
Litouwen 1,50 - - - - - - - - - 1,50
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 1,79 1,00 1,38 2,25 1,50 2,17 1,60 1,86 1,00 1,00 1,79
Tsjechische Republiek 1,82 - - - 1,00 - - - - - 1,75
Slovakije 2,13 - 3,00 - - 1,00 - - - - 2,12
Slovenië 1,50 - - - - 1,00 - - - - 1,33
Roemenië 1,82 - 2,00 2,00 1,00 2,00 3,50 - 1,00 1,00 1,85
Bulgarije 1,34 - - - - - 1,00 - - - 1,33
gemiddeld totaal 1,93 1,40 1,53 1,54 1,79 1,83 1,96 1,68 1,82 1,43 1,91
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 B 165-2
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 1,93 - 2,50 1,40 - 1,00 1,00 1,40 1,42 1,42 1,80
Frankrijk 1,98 1,32 1,43 1,64 1,67 1,62 1,66 1,75 1,57 1,57 1,96
Italië 1,89 1,33 1,50 1,08 1,33 1,61 1,92 1,20 1,19 1,19 1,62
Luxemburg 1,79 1,75 1,00 1,00 - - 1,25 - 1,17 1,17 1,58
Nederland 1,84 1,00 2,00 1,39 2,15 1,89 2,25 1,52 1,52 1,52 1,83
Denemarken 1,80 - - - - - - - - - 1,80
Ierland 1,80 - - - - - - 2,00 1,00 1,00 1,71
Verenigd Koninkrijk 1,99 - 1,00 1,00 1,50 3,00 3,50 1,00 1,50 1,50 1,96
Griekenland 1,73 - 1,33 - 2,00 1,00 1,83 1,33 1,00 1,00 1,53
Spanje 1,69 1,20 1,67 1,33 3,00 1,93 1,68 1,80 1,55 1,55 1,71
Portugal 1,63 1,67 1,43 1,50 1,00 1,67 1,54 1,57 1,25 1,25 1,59
Oostenrijk 2,17 - 1,00 - - - - - - - 2,00
Finland 1,33 - - - - - - - - - 1,33
Ijsland 2,00 - - - - - - - - - 2,00
Noorwegen 2,50 - - - 2,00 - - - - - 2,33
Zweden 1,72 - - - - - 1,00 - 1,00 1,00 1,65
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 2,00 - - - - - - 3,00 1,00 1,00 2,03
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1,50 - - - - - - - - - 1,50
Hongarije 2,07 4,00 - - 4,00 - - - - - 2,28
Letland 1,50 - - - - - - - - - 1,50
Litouwen 1,00 - - - - - - - - - 1,00
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 1,84 1,50 1,25 - 3,00 2,20 1,83 2,00 1,00 1,00 1,84
Tsjechische Republiek 1,78 - - - - 2,00 - - - - 1,79
Slovakije 1,89 - 3,00 - - - - - - - 1,95
Slovenië 2,00 - - - - 1,00 - - - - 1,67
Roemenië 1,83 - - 2,00 - 2,00 - - - - 1,84
Bulgarije 1,40 - - - - - - 1,00 - - 1,38
gemiddeld totaal 1,94 1,37 1,52 1,48 2,03 1,74 1,82 1,67 1,87 1,48 1,92
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 B 165-2
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 1,86 2,00 - 1,50 - 2,00 2,50 2,00 1,44 1,44 1,80
Frankrijk 1,99 1,49 1,45 1,55 1,58 1,67 1,72 1,83 1,58 1,58 1,97
Italië 1,88 1,17 1,53 1,08 1,50 1,69 1,91 1,43 1,19 1,19 1,66
Luxemburg 1,79 1,50 1,00 - - 2,00 1,00 - 1,14 1,14 1,60
Nederland 1,84 1,33 2,50 1,30 2,00 1,85 1,71 1,52 1,29 1,29 1,83
Denemarken 1,71 - - - - - - - - - 1,71
Ierland 2,17 - - - - - - 2,00 1,00 1,00 2,00
Verenigd Koninkrijk 2,00 1,00 - 1,00 2,00 - 5,00 2,00 1,50 1,50 2,00
Griekenland 1,57 1,00 1,29 - 1,50 1,00 1,25 1,50 1,17 1,17 1,40
Spanje 1,71 1,00 1,38 1,33 1,67 1,55 1,52 1,85 1,45 1,45 1,59
Portugal 1,64 1,00 1,71 1,00 1,00 1,86 1,44 1,60 1,23 1,23 1,58
Oostenrijk 2,17 - 1,00 - - - - - 2,00 2,00 2,00
Finland 1,67 - - - - - 1,00 - - - 1,57
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2,50 - - - - - - - - - 2,50
Zweden 1,69 - - - 1,00 1,00 - - - - 1,60
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 1,86 - - - 2,00 - - - 1,00 1,00 1,88
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1,00 - - - - - - - - - 1,00
Hongarije 2,31 3,00 - - - 2,00 1,00 - - - 2,30
Letland 1,00 - - - - - - - - - 1,00
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta 3,00 - - - - - - - - - 3,00
Polen 1,86 1,50 2,00 - 2,00 2,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,85
Tsjechische Republiek 1,86 - - - - - - 2,00 2,00 2,00 1,87
Slovakije 1,96 - - - - - - - - - 1,96
Slovenië 2,00 - - - - 1,00 - - - - 1,67
Roemenië 1,68 1,00 - - - - - - - - 1,57
Bulgarije 1,42 - - - - - - - - - 1,42
gemiddeld totaal 1,95 1,38 1,49 1,42 1,74 1,73 1,72 1,74 1,83 1,44 1,93
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 165-2
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) gepensioneerd (a) gepensioneerd (b) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (b) (*) invalide (a) invalide (c) (*) wees (d) totaal
Duitsland 1,94 1,00 1,00 1,50 1,00 2,00 1,00 3,00 1,40 1,38 1,85
Frankrijk 2,00 1,41 1,68 1,52 1,53 1,63 1,65 1,57 1,91 1,60 1,98
Italië 1,73 1,13 1,67 1,33 1,75 1,87 1,92 1,31 1,49 1,19 1,59
Luxemburg 1,84 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,29 1,70
Nederland 1,84 1,20 3,00 1,16 1,50 1,60 1,74 1,50 1,85 1,23 1,81
Denemarken 1,67 - - - - - - - - - 1,67
Ierland 2,00 - - 1,00 - - - - - 1,00 1,71
Verenigd Koninkrijk 1,94 - 1,00 - - 1,00 2,00 - 1,50 1,50 1,87
Griekenland 1,69 1,50 1,20 - 1,00 - 1,50 2,00 1,50 1,17 1,49
Spanje 1,76 1,13 1,35 1,25 2,33 1,60 1,80 1,73 1,50 1,47 1,61
Portugal 1,62 1,67 1,43 - 1,50 1,79 1,63 1,33 1,44 1,29 1,59
Oostenrijk 1,60 - 1,00 - - - - - - - 1,50
Finland 1,63 - - - - - 1,50 - - - 1,60
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2,40 - - - - 1,00 - - - - 2,17
Zweden 2,11 - - - - 1,00 - - - - 1,91
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 2,06 - - - 1,00 - - - 3,00 1,00 2,03
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1,00 - - - - - - - - - 1,00
Hongarije 2,33 2,00 - - - - 1,00 - 3,00 - 2,27
Letland 1,00 - - - - - - - - - 1,00
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta 2,00 - - - - - - - - - 2,00
Polen 1,95 - 2,00 - 1,00 2,00 - 1,00 1,00 - 1,93
Tsjechische Republiek 2,10 - - - - - - - - - 2,10
Slovakije 2,00 - - - - - - - - - 2,00
Slovenië 2,00 - - - - - - - - - 2,00
Roemenië 1,17 - - - - - - - - - 1,17
Bulgarije 1,40 - - - - - - - - - 1,40
gemiddeld totaal 1,96 1,35 1,57 1,38 1,53 1,64 1,72 1,57 1,73 1,44 1,93
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 165-2
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (*) gepensioneerd (*) gepensioneerd (**) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (**) invalide (*) invalide (***) wees (****) totaal
Duitsland 1,85 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 1,60 1,43 1,78
Frankrijk 1,99 1,50 1,59 1,55 1,59 1,67 1,72 1,65 1,87 1,68 1,97
Italië 1,78 1,00 1,67 1,25 2,50 1,41 1,98 1,20 1,39 1,14 1,56
Luxemburg 1,91 2,00 - - - 1,00 1,67 - 1,00 1,29 1,69
Nederland 1,81 1,33 2,57 1,40 1,20 1,71 2,33 1,57 1,75 1,33 1,80
Denemarken 1,50 - - - - - - - - - 1,50
Ierland 2,13 - - - - - - - - 1,00 1,90
Verenigd Koninkrijk 2,00 - - - 2,50 1,00 2,25 - 1,50 1,50 1,99
Griekenland 1,67 2,00 1,00 - 2,00 1,00 1,67 - 1,33 1,10 1,41
Spanje 1,62 1,20 1,47 1,25 1,50 1,89 1,32 1,55 1,52 1,43 1,53
Portugal 1,53 2,00 1,60 1,50 1,20 1,81 1,41 1,33 1,50 1,33 1,52
Oostenrijk 1,67 - 1,00 - - - - - - - 1,50
Finland 1,20 - - - - - - - - - 1,20
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2,33 - - 1,00 - - - - - - 2,14
Zweden 1,64 - - - 2,00 1,00 3,00 - - 1,00 1,63
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 1,75 - - - - - - - - - 1,75
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland - - - - - - - - - - -
Hongarije 2,00 - - - - - 2,00 - 3,00 - 2,10
Letland - - - - - - - - - - -
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 2,27 2,00 - - - 1,50 - - - 1,50 2,15
Tsjechische Republiek 2,10 - - - - - - - - - 2,10
Slovakije 2,00 - - - 1,00 - - - - - 1,83
Slovenië 1,50 - - - - - - - - - 1,50
gemiddeld totaal 1,95 1,40 1,65 1,46 1,58 1,67 1,78 1,58 1,68 1,47 1,92
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2006 B 165-2
Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per rechtsgrond, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen)/ rechtsgrond arbeids prestaties (*) gepensioneerd (*) gepensioneerd (**) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (**) invalide (*) invalide (***) wees (****) totaal
Duitsland 1,94 - 1,00 1,00 - 1,33 1,50 1,00 1,60 1,50 1,84
Frankrijk 1,99 1,50 1,33 1,71 1,50 1,56 1,61 1,63 1,83 1,62 1,97
Italië 1,69 1,00 1,45 1,00 1,67 1,25 2,00 1,29 1,46 1,10 1,52
Luxemburg 1,96 1,00 - - - 1,00 3,00 - 1,00 1,25 1,74
Nederland 1,79 1,50 2,25 1,50 1,75 1,65 1,40 1,52 1,68 1,28 1,77
Denemarken 2,00 - - - - - - - - - 2,00
Ierland 1,83 - - - - - - - - 1,00 1,63
Verenigd Koninkrijk 2,11 1,00 - - 1,00 2,25 1,60 - 1,00 1,33 2,02
Griekenland 1,64 1,50 1,00 - 1,50 2,00 1,00 2,00 1,31 1,13 1,39
Spanje 1,70 1,63 1,26 1,50 1,33 1,67 1,41 1,64 1,49 1,50 1,56
Portugal 1,55 1,50 1,43 1,25 1,33 1,63 1,56 1,14 1,53 1,31 1,51
Oostenrijk 1,80 - - - - - - - - - 1,80
Finland 1,50 - - - - - - - - - 1,50
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2,50 - - - - - - - - - 2,50
Zweden 1,88 - - - 3,00 1,00 - - - 1,00 1,84
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 1,89 - 1,00 - - - - - - 1,00 1,81
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland - - - - - - - - - - -
Hongarije 2,29 - 1,00 - - - - - 3,00 - 2,22
Letland - - - - - - - - - - -
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 2,00 - - - - - - - - 1,50 1,94
Tsjechische Republiek 2,13 - - - - - - - - - 2,13
Slovakije 3,00 - - - - - - - - - 3,00
Slovenië 1,67 - - - - - - - - - 1,67
totaal gemiddeld aantal 1,94 1,43 1,38 1,59 1,58 1,57 1,65 1,57 1,67 1,44 1,91
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2005 B 165-2