Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 1,86 2,50 1,20 1,44 1,80
Frankrijk 1,98 1,61 2,01 1,58 1,97
Italië 1,71 1,82 1,67 1,19 1,66
Luxemburg 1,79 1,00 1,00 1,14 1,60
Nederland 1,83 1,81 1,70 1,29 1,83
Denemarken 1,71 - - - 1,71
Ierland 2,13 - - 1,00 2,00
Verenigd Koninkrijk 1,97 5,00 - 1,50 2,00
Griekenland 1,48 1,27 1,60 1,17 1,40
Spanje 1,66 1,45 1,65 1,45 1,59
Portugal 1,64 1,52 1,40 1,23 1,58
Oostenrijk 2,17 1,00 1,00 2,00 2,00
Finland 1,67 1,00 - - 1,57
Ijsland - - - - -
Noorwegen 2,50 - - - 2,50
Zweden 1,60 - - - 1,60
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 1,87 - 3,00 1,00 1,88
Cyprus - - - - -
Estland 1,00 - - - 1,00
Hongarije 2,33 1,00 3,00 - 2,30
Letland 1,00 - - - 1,00
Litouwen - - - - -
Malta 3,00 - - - 3,00
Polen 1,86 1,67 1,00 1,00 1,85
Tsjechische Republiek 1,87 - - 2,00 1,87
Slovakije 1,96 - - - 1,96
Slovenië 1,67 - - - 1,67
Roemenië 1,57 - - - 1,57
Bulgarije 1,42 - 1,20 - 1,80
gemiddeld totaal 1,94 1,64 1,83 1,44 1,93
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 165-1