Gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden wezenbijslag totaal
Duitsland 1,91 1,33 1,60 1,50 1,84
Frankrijk 1,98 1,55 1,83 1,62 1,97
Italië 1,54 1,83 1,46 1,10 1,52
Luxemburg 1,88 3,00 1,00 1,25 1,74
Nederland 1,78 1,54 1,68 1,28 1,77
Denemarken 2,00 - - - 2,00
Ierland 1,83 - - 1,00 1,63
Verenigd Koninkrijk 2,09 1,60 1,00 1,33 2,02
Griekenland 1,65 1,00 1,31 1,13 1,39
Spanje 1,67 1,35 1,49 1,50 1,56
Portugal 1,53 1,52 1,53 1,31 1,51
Oostenrijk 1,80 - - - 1,80
Finland 1,50 - - - 1,50
Ijsland - - - - -
Noorwegen 2,50 - - - 2,50
Zweden 1,89 - - 1,00 1,84
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 1,89 1,00 - 1,00 1,81
Cyprus - - - - -
Estland - - - - -
Hongarije 2,29 1,00 3,00 - 2,22
Letland - - - - -
Litouwen - - - - -
Malta - - - - -
Polen 2,00 - - 1,50 1,94
Tsjechische Republiek 2,13 - - - 2,13
Slovakije 3,00 - - - 3,00
Slovenië 1,67 - - - 1,67
totaal gemiddeld aantal 1,93 1,58 1,67 1,44 1,91
TAB 2005 B 165-1