Samenvattende tabel, gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, op 31 december 2013
rechtsgrond gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
a) Europese Economische Ruimte 1,879 +0,032
b) Bilaterale overeenkomsten 1,847 +0,000
c-1) Algemene afwijkingen, vreemdelingen 1,229 -0,618
c-2) Algemene afwijkingen, Belgen 1,087 -0,760
d-1) Individuele afwijkingen,  vreemdelingen 1,533 -0,314
d-2) Individuele afwijkingen, Belgen 1,282 -0,565
gemiddeld totaal 1,847 -
TAB 2013 B 164