Samenvattende tabel, gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, op 31 december 2008
rechtsgrond gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
a) Europese Economische Ruimte 1,93 +0,021
b) Bilaterale overeenkomsten 1,98 +0,08
c-1) Algemene afwijkingen, vreemdelingen 1,30 -0,60
c-2) Algemene afwijkingen, Belgen 1,30 -0,61
d-1) Individuele afwijkingen,  vreemdelingen 1,19 -0,72
d-2) Individuele afwijkingen, Belgen 1,25 -0,66
gemiddeld totaal 1,91 -
TAB 2008 B 164