Samenvattende tabel, gemiddeld aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen per rechthebbende, op 31 december 2005
rechtsgrond gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende afwijking t.o.v. totaal
Europese Economische Ruimte 1,91 +0,009
Bilaterale overeenkomsten 2,09 +0,19
Algemene afwijkingen - -
Individuele afwijkingen / vreemdelingen 1,50 -0,40
Individuele afwijkingen / Belgen 1,30 -0,60
totaal gemiddeld aantal 1,90 -
TAB 2005 B 164