Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, individuele afwijkingen, op 31 december 2005
aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
België 633 91,34%
Afrikaans land 1 0,14%
Chili 1 0,14%
Duitsland 2 0,29%
Europees land (niet EER) 1 0,14%
Frankrijk 7 1,01%
Ierland 1 0,14%
Israël 3 0,43%
Italië 10 1,44%
Marokko 2 0,29%
Nederland 7 1,01%
Pakistan 2 0,29%
Roemenië 1 0,14%
Rusland 2 0,29%
Spanje 2 0,29%
USA 3 0,43%
Verenigd Koninkrijk 9 1,30%
Zweden 1 0,14%
Zwitserland 5 0,72%
totaal 693 100, -%
TAB 2005 B 163-5