Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, algemene afwijkingen, op 31 december 2008
Ministriële Omzendbrief aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
a) M.O.125 - -
b) M.O.156 (Spanje) - -
c) M.O.195-201 - -
d) M.O.213 - -
e-2) M.O.599, totaal Belgen 310 90,38%
f-1) M.O.599, totaal vreemdelingen 33 9,62%
Algerije 1 0,29%
Canada 1 0,29%
Denemarken 1 0,29%
Duitsland 2 0,58%
Frankrijk 1 0,29%
India 1 0,29%
Israël 3 0,87%
Nederland 4 1,17%
Noorwegen 1 0,29%
Oostenrijk 1 0,29%
Spanje 2 0,58%
Turkije 1 0,29%
USA 2 0,58%
Verenigd Koninkrijk 9 2,62%
Zwitserland 2 0,58%
Amerika (land niet gekend) 1 0,29%
algemeen totaal 343 100, -%
TAB 2008 B 163-4