Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, algemene afwijkingen, op 31 december 2005
aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
M.O.125 - -
M.O.156 (Spanje) - -
M.O.195-201 - -
M.O.213 - -
Totaal - -
TAB 2005 B 163-4