Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal, arbeidsprestaties speciale schaal (*), arbeidsprestaties speciale schaal (*), gepensioneerden speciale schaal (*), wezen speciale schaal (*), invaliden totaal
Turkije - 107 9 1 3 120
Algerije - 6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6
Kroatië - 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1
Bosnië-Herzegovina - 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3
Macedonië - 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3
Rep. Joegoslavië - 4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4
Marokko - 358 279 157 347 1.141
Tunesië - 22 3 2 3 30
totaal rechthebbenden - 504 291 160 353 1.308
(*) Uitbetaald krachtens de bedragen zoals bepaald in de bilaterale overeenkomsten.
TAB 2005 B 163-3