Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 176 - - 2 3 7 4 4 7 15 218
Frankrijk 14.940 36 23 59 22 108 69 261 319 167 16.004
Italië 107 3 14 13 6 26 36 13 53 35 306
Luxemburg 49 3 - 3 1 3 1 3 2 1 66
Nederland 3.112 8 6 22 17 107 54 63 53 58 3.500
Denemarken 4 - - - - - - 1 - - 5
Ierland 10 - - - - - - 1 - 1 12
Verenigd Koninkrijk 69 1 - 2 3 3 7 3 2 2 92
Griekenland 26 - 2 - 1 - 2 4 6 5 46
Spanje 170 12 23 11 7 35 49 6 48 25 386
Portugal 235 2 5 2 4 22 14 3 22 13 322
Oostenrijk 5 - - - - 1 - - - - 6
Finland 2 - - 1 - 1 1 - - 2 7
Ijsland 1 - - - - - 1 - - - 2
Noorwegen 8 - - - - 1 1 - - - 10
Zweden 18 - - - - 2 1 - 1 - 22
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 43 1 - - 2 - 2 1 1 1 51
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 5 - - - - - - - - - 5
Hongarije 26 - - - - 3 - 1 2 - 32
Letland 10 - - - - - - - - - 10
Litouwen 8 - - - - - - - - - 8
Malta 1 - - - - - - - - - 1
Polen 2.086 1 13 8 23 47 35 16 22 8 2.259
Tsjechische Republiek 25 - - - 1 2 1 - 1 2 32
Slovakije 55 - 1 - - 1 1 - 2 - 60
Slovenië 7 1 - 1 - - 1 - - 2 12
Roemenië 314 - 3 - 4 12 - - 1 2 336
Bulgarije 50 - - 1 2 2 2 - 1 1 59
Kroatië 49 1 1 - - - - 1 2 - 54
totaal aantal rechthebbenden 21.611 69 91 125 96 383 282 381 545 340 23.923
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 163-2