Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 125 1 - 2 - 1 2 3 5 18 157
Frankrijk 13.356 39 31 58 12 98 43 160 202 158 14.157
Italië 96 6 15 12 2 16 46 14 64 36 307
Luxemburg 29 2 2 - - 2 2 - 1 7 45
Nederland 2.734 3 4 20 14 60 28 56 37 42 2.998
Denemarken 7 - - - - - - - - - 7
Ierland 6 - - - - - - 2 - 1 9
Verenigd Koninkrijk 55 1 - 1 1 - 1 1 - 2 62
Griekenland 14 2 7 - 2 1 4 2 5 6 43
Spanje 100 6 21 6 3 11 21 13 43 44 268
Portugal 116 1 7 1 1 14 16 5 20 13 194
Oostenrijk 12 - 1 - - - - - 1 1 15
Finland 6 - - - - - 1 - - - 7
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2 - - - - - - - - - 2
Zweden 13 - - - 1 1 - - - - 15
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 29 - - - 1 - - - 1 1 32
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1 - - - - - - - - - 1
Hongarije 16 1 - - - 1 1 - 1 - 20
Letland 1 - - - - - - - - - 1
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta 1 - - - - - - - - - 1
Polen 538 2 1 - 2 2 2 1 2 1 551
Tsjechische Republiek 29 - - - - - - 1 - 1 31
Slovakije 24 - - - - - - - - - 24
Slovenië 2 - - - - 1 - - - - 3
Roemenië 19 4 - - - - - - - - 23
Bulgarije 36 - - - - - - - - - 36
totaal aantal rechthebbenden 17.367 68 89 100 39 208 167 258 382 331 19.009
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 163-2