Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeids prestaties (*) gepensioneerd (*) gepensioneerd (**) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (**) invalide (*) invalide (***) wees (****) totaal
Duitsland 115 - 1 1 - 3 2 1 5 18 146
Frankrijk 11.413 28 18 45 14 108 69 117 193 157 12.162
Italië 91 7 22 2 6 20 48 17 82 49 344
Luxemburg 23 1 - - - 1 1 - 1 8 35
Nederland 2.682 2 4 18 12 40 20 21 34 54 2.887
Denemarken 4 - - - - - - - - - 4
Ierland 6 - - - - - - - - 2 8
Verenigd Koninkrijk 70 1 - - 1 4 5 - 1 3 85
Griekenland 14 2 3 - 2 1 2 1 13 8 46
Spanje 105 8 19 6 6 18 27 14 49 42 294
Portugal 98 2 7 4 3 19 16 7 19 13 188
Oostenrijk 5 - - - - - - - - - 5
Finland 4 - - - - - - - - - 4
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2 - - - - - - - - - 2
Zweden 16 - - - 1 1 - - - 1 19
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 19 - 1 - - - - - - 1 21
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland - - - - - - - - - - -
Hongarije 7 - 1 - - - - - 1 - 9
Letland - - - - - - - - - - -
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 14 - - - - - - - - 2 16
Tsjechische Republiek 8 - - - - - - - - - 8
Slovakije 1 - - - - - - - - - 1
Slovenië 3 - - - - - - - - - 3
totaal rechthebbenden 14.700 51 76 76 45 215 190 178 398 358 16.287
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2005 B 163-2