Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 170 5 1 7 1 5 15 7 6 25 242
Frankrijk 15.625 58 44 67 25 122 92 306 392 213 16.944
Italië 137 5 15 12 10 29 51 9 56 41 365
Luxemburg 58 5 1 4 1 2 1 2 6 4 84
Nederland 3.947 11 6 30 18 165 77 93 93 69 4.509
Denemarken 7 - - - - - - 2 - - 9
Ierland 9 - 1 - - 1 - 1 - 2 14
Verenigd Koninkrijk 85 1 1 2 1 4 7 1 1 1 104
Griekenland 27 1 3 1 1 - 3 3 9 6 54
Spanje 226 22 31 6 12 47 58 16 70 31 519
Portugal 283 7 3 4 4 30 20 8 28 15 402
Oostenrijk 7 - 1 1 - 1 2 - 2 2 16
Finland 4 - - - - - - - - 1 5
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 10 - - - - 2 - 1 - - 13
Zweden 16 - - - - 3 - - 1 - 20
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 41 1 - - 1 - 1 1 1 - 46
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 3 - - - - - - - - - 3
Hongarije 36 1 3 - 1 2 1 2 3 2 51
Letland 14 - - - - - - - - - 14
Litouwen 7 - - - - - - - 1 - 8
Malta - - - - - 1 - - 2 1 4
Polen 2.598 4 16 10 28 61 54 21 30 28 2.850
Tsjechische Republiek 35 - - - - 1 2 - 2 2 42
Slovakije 73 - 1 - - - 3 - 2 - 79
Slovenië 2 1 - 1 - - 1 - - 1 6
Roemenië 576 1 1 1 10 7 4 3 7 4 614
Bulgarije 91 - 1 2 3 3 2 4 2 2 110
Kroatië 52 1 1 - - - 1 - 3 - 58
totaal aantal rechthebbenden 24.139 124 130 148 116 486 395 480 717 450 27.185
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 B 163-2
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 176 - - 2 3 7 4 4 7 15 218
Frankrijk 14.940 36 23 59 22 108 69 261 319 167 16.004
Italië 107 3 14 13 6 26 36 13 53 35 306
Luxemburg 49 3 - 3 1 3 1 3 2 1 66
Nederland 3.112 8 6 22 17 107 54 63 53 58 3.500
Denemarken 4 - - - - - - 1 - - 5
Ierland 10 - - - - - - 1 - 1 12
Verenigd Koninkrijk 69 1 - 2 3 3 7 3 2 2 92
Griekenland 26 - 2 - 1 - 2 4 6 5 46
Spanje 170 12 23 11 7 35 49 6 48 25 386
Portugal 235 2 5 2 4 22 14 3 22 13 322
Oostenrijk 5 - - - - 1 - - - - 6
Finland 2 - - 1 - 1 1 - - 2 7
Ijsland 1 - - - - - 1 - - - 2
Noorwegen 8 - - - - 1 1 - - - 10
Zweden 18 - - - - 2 1 - 1 - 22
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 43 1 - - 2 - 2 1 1 1 51
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 5 - - - - - - - - - 5
Hongarije 26 - - - - 3 - 1 2 - 32
Letland 10 - - - - - - - - - 10
Litouwen 8 - - - - - - - - - 8
Malta 1 - - - - - - - - - 1
Polen 2.086 1 13 8 23 47 35 16 22 8 2.259
Tsjechische Republiek 25 - - - 1 2 1 - 1 2 32
Slovakije 55 - 1 - - 1 1 - 2 - 60
Slovenië 7 1 - 1 - - 1 - - 2 12
Roemenië 314 - 3 - 4 12 - - 1 2 336
Bulgarije 50 - - 1 2 2 2 - 1 1 59
Kroatië 49 1 1 - - - - 1 2 - 54
totaal aantal rechthebbenden 21.611 69 91 125 96 383 282 381 545 340 23.923
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 163-2
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 180 - - 5 4 5 5 3 6 11 219
Frankrijk 14.853 39 33 76 16 103 79 268 298 170 15.935
Italië 98 3 12 12 7 24 43 10 56 38 303
Luxemburg 45 3 - 6 2 3 2 2 2 3 68
Nederland 2.893 7 4 23 9 104 50 47 47 61 3.245
Denemarken 8 - - - - - - - - - 8
Ierland 8 - - - - 1 - 1 - 2 12
Verenigd Koninkrijk 69 1 - - - 5 3 - 1 2 81
Griekenland 21 1 2 1 - - 4 2 7 4 42
Spanje 133 12 24 7 5 27 37 8 44 29 326
Portugal 228 2 3 2 11 13 9 4 23 13 308
Oostenrijk 10 - - 1 1 2 - - - - 14
Finland 5 - - - - - 1 - - 1 7
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 4 - - - - 1 - - - - 5
Zweden 17 - - - 2 2 - 1 1 - 23
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 51 - - - - - 1 1 1 2 56
Cyprus 1 - - - - - - - - - 1
Estland 3 - - - - - - - - - 3
Hongarije 21 - - - - 1 - 1 3 1 27
Letland 12 - - - - - - - - - 12
Litouwen 4 - - - - 1 - - - - 5
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 1.967 - 15 6 29 32 25 6 13 6 2.099
Tsjechische Republiek 28 - - - - 2 1 1 - 2 34
Slovakije 52 - 1 - - 1 1 - - - 55
Slovenië 4 1 - - - 1 - - - - 6
Roemenië 260 - - 1 3 5 - - - 1 270
Bulgarije 52 - - - 1 2 - 1 - 2 58
totaal aantal rechthebbenden 21.027 69 94 140 90 335 261 356 502 348 23.222
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 B 163-2
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 175 1 1 4 - 10 3 3 10 12 219
Frankrijk 14.602 51 36 86 19 117 88 227 296 172 15.694
Italië 86 5 12 12 9 23 47 12 63 39 308
Luxemburg 49 4 1 6 1 3 1 - 2 5 72
Nederland 2.849 8 6 24 9 94 46 47 47 59 3.189
Denemarken 2 - - 1 - - - - - - 3
Ierland 4 - - - 1 - - 1 - 1 7
Verenigd Koninkrijk 77 2 1 - 1 5 11 1 1 1 100
Griekenland 22 - 5 - 2 2 6 3 9 5 54
Spanje 135 11 20 7 7 29 38 10 44 34 335
Portugal 168 4 4 - 3 21 17 4 28 14 263
Oostenrijk 14 - 1 1 - 1 - - - - 17
Finland 3 - - - - - - - - - 3
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 1 - - - 1 2 - - - - 4
Zweden 21 - - - - 1 - 1 - - 23
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 45 - - 1 1 1 - 1 1 1 51
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 2 - - - - - - - - - 2
Hongarije 30 1 - - - 1 - - 3 1 36
Letland 8 - - - - - - - - - 8
Litouwen 1 - - - - - - - - - 1
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 1.599 - 11 4 11 17 13 9 12 2 1.678
Tsjechische Republiek 27 - - - 1 1 - - - 2 31
Slovakije 37 - 1 - - - - - - - 38
Slovenië 5 - - - - 1 - - - - 6
Roemenië 168 - 1 - - 3 1 - - 1 174
Bulgarije 40 - - - - 3 - - - - 43
totaal aantal rechthebbenden 20.170 87 100 146 66 335 271 319 516 349 22.359
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 B 163-2
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 149 - 2 5 - 11 2 2 7 12 190
Frankrijk 14.029 40 33 68 21 119 75 204 262 168 15.019
Italië 82 4 11 12 3 27 43 16 58 37 293
Luxemburg 31 4 1 3 1 1 2 - 2 4 49
Nederland 2.704 7 5 21 16 88 42 50 48 43 3.024
Denemarken 6 - 1 1 - - - - - - 8
Ierland 5 - - - - - - 1 - 1 7
Verenigd Koninkrijk 74 1 1 - - 4 5 - 5 2 92
Griekenland 18 5 3 - 1 3 3 2 8 6 49
Spanje 126 10 19 10 11 18 27 9 43 30 303
Portugal 165 2 6 1 5 14 12 3 25 16 249
Oostenrijk 9 - 1 - 1 - 1 - - - 12
Finland 3 - - - - - - 1 - - 4
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 6 - - - - 1 - - - - 7
Zweden 17 - - - - - - - - 1 18
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 33 - - 1 2 - - 1 1 1 39
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 2 - - - - - - - - - 2
Hongarije 21 1 - - - 1 - - 2 - 25
Letland 4 - - - - - - - - - 4
Litouwen 2 - - - - - - - - - 2
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 1.126 1 8 4 10 12 10 7 8 1 1.187
Tsjechische Republiek 11 - - - 1 - - - - - 12
Slovakije 24 - 1 - - 1 - - - - 26
Slovenië 2 - - - - 1 - - - - 3
Roemenië 68 - 1 1 1 1 2 - - 1 75
Bulgarije 32 - - - - - 1 - - - 33
totaal aantal rechthebbenden 18.749 75 93 127 73 302 225 296 469 323 20.732
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 B 163-2
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 131 - 2 5 - 4 2 5 8 12 169
Frankrijk 13.730 38 35 59 21 94 50 194 241 162 14.624
Italië 83 6 12 13 6 23 36 15 56 37 287
Luxemburg 29 4 1 3 - - 4 - 1 6 48
Nederland 2.645 3 5 23 13 84 28 50 49 46 2.946
Denemarken 5 - - - - - - - - - 5
Ierland 5 - - - - - - 1 - 1 7
Verenigd Koninkrijk 68 - 2 1 2 2 2 2 1 2 82
Griekenland 15 - 6 - 2 1 6 3 7 5 45
Spanje 108 10 18 6 6 14 22 10 37 38 269
Portugal 133 3 7 2 1 15 13 7 24 12 217
Oostenrijk 12 - 1 - - - - - 1 - 14
Finland 3 - - - - - - - - - 3
Ijsland 1 - - - - - - - - - 1
Noorwegen 2 - - - 1 - - - - - 3
Zweden 18 - - - - - 1 - - 1 20
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 26 - - - - - - 1 1 1 29
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 2 - - - - - - - - - 2
Hongarije 15 1 - - 1 - - - 1 - 18
Letland 2 - - - - - - - - - 2
Litouwen 1 - - - - - - - - - 1
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 776 2 4 - 5 5 6 2 2 1 803
Tsjechische Republiek 18 - - - - 1 - - - - 19
Slovakije 18 - 1 - - - - - - - 19
Slovenië 2 - - - - 1 - - - - 3
Roemenië 53 - - 1 - 1 - - - - 55
Bulgarije 25 - - - - - - 1 - - 26
totaal aantal rechthebbenden 17.926 67 94 113 58 245 170 291 429 324 19.717
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 B 163-2
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 125 1 - 2 - 1 2 3 5 18 157
Frankrijk 13.356 39 31 58 12 98 43 160 202 158 14.157
Italië 96 6 15 12 2 16 46 14 64 36 307
Luxemburg 29 2 2 - - 2 2 - 1 7 45
Nederland 2.734 3 4 20 14 60 28 56 37 42 2.998
Denemarken 7 - - - - - - - - - 7
Ierland 6 - - - - - - 2 - 1 9
Verenigd Koninkrijk 55 1 - 1 1 - 1 1 - 2 62
Griekenland 14 2 7 - 2 1 4 2 5 6 43
Spanje 100 6 21 6 3 11 21 13 43 44 268
Portugal 116 1 7 1 1 14 16 5 20 13 194
Oostenrijk 12 - 1 - - - - - 1 1 15
Finland 6 - - - - - 1 - - - 7
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2 - - - - - - - - - 2
Zweden 13 - - - 1 1 - - - - 15
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 29 - - - 1 - - - 1 1 32
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1 - - - - - - - - - 1
Hongarije 16 1 - - - 1 1 - 1 - 20
Letland 1 - - - - - - - - - 1
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta 1 - - - - - - - - - 1
Polen 538 2 1 - 2 2 2 1 2 1 551
Tsjechische Republiek 29 - - - - - - 1 - 1 31
Slovakije 24 - - - - - - - - - 24
Slovenië 2 - - - - 1 - - - - 3
Roemenië 19 4 - - - - - - - - 23
Bulgarije 36 - - - - - - - - - 36
totaal aantal rechthebbenden 17.367 68 89 100 39 208 167 258 382 331 19.009
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 163-2
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) gepensioneerd (a) gepensioneerd (b) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (b) > 6 maanden werkloos (b) (*) invalide (a) invalide (c) (*) wees (d) totaal
Duitsland 123 1 1 2 1 2 2 2 5 16 155
Frankrijk 12.342 34 25 48 17 59 69 129 182 141 13.046
Italië 94 8 12 12 4 15 38 13 72 37 305
Luxemburg 31 1 1 1 1 1 1 1 1 7 46
Nederland 2.765 5 2 19 16 60 27 30 33 44 3.001
Denemarken 3 - - - - - - - - - 3
Ierland 5 - - 1 - - - - - 1 7
Verenigd Koninkrijk 49 - 1 - - 2 4 - 2 2 60
Griekenland 16 2 5 - 1 - 2 1 10 6 43
Spanje 111 8 20 8 3 20 15 15 44 45 289
Portugal 112 3 7 - 2 19 16 3 16 7 185
Oostenrijk 5 - 1 - - - - - - - 6
Finland 8 - - - - - 2 - - - 10
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 5 - - - - 1 - - - - 6
Zweden 9 - - - - 2 - - - - 11
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 36 - - - 1 - - - 1 1 39
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1 - - - - - - - - - 1
Hongarije 12 1 - - - - 1 - 1 - 15
Letland 1 - - - - - - - - - 1
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta 1 - - - - - - - - - 1
Polen 208 - 1 - 1 1 - 1 2 - 214
Tsjechische Republiek 30 - - - - - - - - - 30
Slovakije 17 - - - - - - - - - 17
Slovenië 4 - - - - - - - - - 4
Roemenië 6 - - - - - - - - - 6
Bulgarije 10 - - - - - - - - - 10
totaal aantal rechthebbenden 16.004 63 76 91 47 182 177 195 369 307 17.511
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 163-2
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeidsprestaties (*) gepensioneerd (*) gepensioneerd (**) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (**) invalide (*) invalide (***) wees (****) totaal
Duitsland 130 1 - 4 - 4 - 1 5 14 159
Frankrijk 11.596 28 17 38 17 76 87 102 187 154 12.302
Italië 91 6 21 4 2 17 46 15 69 44 315
Luxemburg 22 1 - - - 2 3 - 1 7 36
Nederland 2.714 3 7 15 5 56 18 21 28 54 2.921
Denemarken 2 - - - - - - - - - 2
Ierland 8 - - - - - - - - 2 10
Verenigd Koninkrijk 66 - - - 2 1 4 - 2 2 77
Griekenland 15 1 3 - 1 1 3 - 12 10 46
Spanje 103 10 17 4 2 18 22 11 50 46 283
Portugal 105 1 5 2 5 16 17 6 16 9 182
Oostenrijk 3 - 1 - - - - - - - 4
Finland 5 - - - - - - - - - 5
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 6 - - 1 - - - - - - 7
Zweden 11 - - - 1 2 1 - - 1 16
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 20 - - - - - - - - - 20
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland - - - - - - - - - - -
Hongarije 8 - - - - - 1 - 1 - 10
Letland - - - - - - - - - - -
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 22 1 - - - 2 - - - 2 27
Tsjechische Republiek 21 - - - - - - - - - 21
Slovakije 5 - - - 1 - - - - - 6
Slovenië 2 - - - - - - - - - 2
totaal aantal rechthebbenden 14.955 52 71 68 36 195 202 156 371 345 16.451
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2006 B 163-2
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / rechtsgrond arbeids prestaties (*) gepensioneerd (*) gepensioneerd (**) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (**) invalide (*) invalide (***) wees (****) totaal
Duitsland 115 - 1 1 - 3 2 1 5 18 146
Frankrijk 11.413 28 18 45 14 108 69 117 193 157 12.162
Italië 91 7 22 2 6 20 48 17 82 49 344
Luxemburg 23 1 - - - 1 1 - 1 8 35
Nederland 2.682 2 4 18 12 40 20 21 34 54 2.887
Denemarken 4 - - - - - - - - - 4
Ierland 6 - - - - - - - - 2 8
Verenigd Koninkrijk 70 1 - - 1 4 5 - 1 3 85
Griekenland 14 2 3 - 2 1 2 1 13 8 46
Spanje 105 8 19 6 6 18 27 14 49 42 294
Portugal 98 2 7 4 3 19 16 7 19 13 188
Oostenrijk 5 - - - - - - - - - 5
Finland 4 - - - - - - - - - 4
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 2 - - - - - - - - - 2
Zweden 16 - - - 1 1 - - - 1 19
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 19 - 1 - - - - - - 1 21
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland - - - - - - - - - - -
Hongarije 7 - 1 - - - - - 1 - 9
Letland - - - - - - - - - - -
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 14 - - - - - - - - 2 16
Tsjechische Republiek 8 - - - - - - - - - 8
Slovakije 1 - - - - - - - - - 1
Slovenië 3 - - - - - - - - - 3
totaal rechthebbenden 14.700 51 76 76 45 215 190 178 398 358 16.287
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2005 B 163-2