Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 192 4 7 15 218
Frankrijk 15.426 92 319 167 16.004
Italië 168 50 53 35 306
Luxemburg 62 1 2 1 66
Nederland 3.329 60 53 58 3.500
Denemarken 5 - - - 5
Ierland 11 - - 1 12
Verenigd Koninkrijk 81 7 2 2 92
Griekenland 31 4 6 5 46
Spanje 241 72 48 25 386
Portugal 268 19 22 13 322
Oostenrijk 6 - - - 6
Finland 4 1 - 2 7
Ijsland 1 1 - - 2
Noorwegen 9 1 - - 10
Zweden 20 1 1 - 22
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 47 2 1 1 51
Cyprus - - - - -
Estland 5 - - - 5
Hongarije 30 - 2 - 32
Letland 10 - - - 10
Litouwen 8 - - - 8
Malta 1 - - - 1
Polen 2.181 48 22 8 2.259
Tsjechische Republiek 28 1 1 2 32
Slovakije 56 2 2 - 60
Slovenië 9 1 - 2 12
Roemenië 330 3 1 2 336
Bulgarije 55 2 1 1 59
Kroatië 51 1 2 - 54
totaal aantal rechthebbenden 22.665 373 545 340 23.923
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 163-1