Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 132 2 5 18 157
Frankrijk 13.723 74 202 158 14.157
Italië 146 61 64 36 307
Luxemburg 33 4 1 7 45
Nederland 2.887 32 37 42 2.998
Denemarken 7 - - - 7
Ierland 8 - - 1 9
Verenigd Koninkrijk 59 1 - 2 62
Griekenland 21 11 5 6 43
Spanje 139 42 43 44 268
Portugal 138 23 20 13 194
Oostenrijk 12 1 1 1 15
Finland 6 1 - - 7
Ijsland - - - - -
Noorwegen 2 - - - 2
Zweden 15 - - - 15
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 30 - 1 1 32
Cyprus - - - - -
Estland 1 - - - 1
Hongarije 18 1 1 - 20
Letland 1 - - - 1
Litouwen - - - - -
Malta 1 - - - 1
Polen 545 3 2 1 551
Tsjechische Republiek 30 - - 1 31
Slovakije 24 - - - 24
Slovenië 3 - - - 3
Roemenië 23 - - - 23
Bulgarije 36 - - - 36
totaal aantal rechthebbenden 18.040 256 382 331 19.009
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 163-1