Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden wezenbijslag totaal
Duitsland 120 3 5 18 146
Frankrijk 11.725 87 193 157 12.162
Italië 143 70 82 49 344
Luxemburg 25 1 1 8 35
Nederland 2.775 24 34 54 2.887
Denemarken 4 - - - 4
Ierland 6 - - 2 8
Verenigd Koninkrijk 76 5 1 3 85
Griekenland 20 5 13 8 46
Spanje 157 46 49 42 294
Portugal 133 23 19 13 188
Oostenrijk 5 - - - 5
Finland 4 - - - 4
Ijsland - - - - -
Noorwegen 2 - - - 2
Zweden 18 - - 1 19
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 19 1 - 1 21
Cyprus - - - - -
Estland - - - - -
Hongarije 7 1 1 - 9
Letland - - - - -
Litouwen - - - - -
Malta - - - - -
Polen 14 - - 2 16
Tsjechische Republiek 8 - - - 8
Slovakije 1 - - - 1
Slovenië 3 - - - 3
totaal rechthebbenden 15.265 266 398 358 16.287
TAB 2005 B 163-1