Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 195 16 6 25 242
Frankrijk 16.203 136 392 213 16.944
Italië 202 66 56 41 365
Luxemburg 72 2 6 4 84
Nederland 4.264 83 93 69 4.509
Denemarken 9 - - - 9
Ierland 11 1 - 2 14
Verenigd Koninkrijk 94 8 1 1 104
Griekenland 33 6 9 6 54
Spanje 329 89 70 31 519
Portugal 336 23 28 15 402
Oostenrijk 9 3 2 2 16
Finland 4 - - 1 5
Ijsland - - - - -
Noorwegen 13 - - - 13
Zweden 19 - 1 - 20
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 44 1 1 - 46
Cyprus - - - - -
Estland 3 - - - 3
Hongarije 42 4 3 2 51
Letland 14 - - - 14
Litouwen 7 - 1 - 8
Malta 1 - 2 1 4
Polen 2.722 70 30 28 2.850
Tsjechische Republiek 36 2 2 2 42
Slovakije 73 4 2 - 79
Slovenië 4 1 - 1 6
Roemenië 598 5 7 4 614
Bulgarije 103 3 2 2 110
Kroatië 53 2 3 - 58
totaal aantal rechthebbenden 25.493 525 717 450 27.185
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 B 163-1
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 192 4 7 15 218
Frankrijk 15.426 92 319 167 16.004
Italië 168 50 53 35 306
Luxemburg 62 1 2 1 66
Nederland 3.329 60 53 58 3.500
Denemarken 5 - - - 5
Ierland 11 - - 1 12
Verenigd Koninkrijk 81 7 2 2 92
Griekenland 31 4 6 5 46
Spanje 241 72 48 25 386
Portugal 268 19 22 13 322
Oostenrijk 6 - - - 6
Finland 4 1 - 2 7
Ijsland 1 1 - - 2
Noorwegen 9 1 - - 10
Zweden 20 1 1 - 22
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 47 2 1 1 51
Cyprus - - - - -
Estland 5 - - - 5
Hongarije 30 - 2 - 32
Letland 10 - - - 10
Litouwen 8 - - - 8
Malta 1 - - - 1
Polen 2.181 48 22 8 2.259
Tsjechische Republiek 28 1 1 2 32
Slovakije 56 2 2 - 60
Slovenië 9 1 - 2 12
Roemenië 330 3 1 2 336
Bulgarije 55 2 1 1 59
Kroatië 51 1 2 - 54
totaal aantal rechthebbenden 22.665 373 545 340 23.923
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 163-1
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 197 5 6 11 219
Frankrijk 15.355 112 298 170 15.935
Italië 154 55 56 38 303
Luxemburg 61 2 2 3 68
Nederland 3.083 54 47 61 3.245
Denemarken 8 - - - 8
Ierland 10 - - 2 12
Verenigd Koninkrijk 75 3 1 2 81
Griekenland 25 6 7 4 42
Spanje 192 61 44 29 326
Portugal 260 12 23 13 308
Oostenrijk 14 - - - 14
Finland 5 1 - 1 7
Ijsland - - - - -
Noorwegen 5 - - - 5
Zweden 22 - 1 - 23
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 52 1 1 2 56
Cyprus 1 - - - 1
Estland 3 - - - 3
Hongarije 23 - 3 1 27
Letland 12 - - - 12
Litouwen 5 - - - 5
Malta - - - - -
Polen 2.040 40 13 6 2.099
Tsjechische Republiek 31 1 - 2 34
Slovakije 53 2 - - 55
Slovenië 6 - - - 6
Roemenië 269 - - 1 270
Bulgarije 56 - - 2 58
totaal aantal rechthebbenden 22.017 355 502 348 23.222
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 B 163-1
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 193 4 10 12 219
Frankrijk 15.102 124 296 172 15.694
Italië 147 59 63 39 308
Luxemburg 63 2 2 5 72
Nederland 3.031 52 47 59 3.189
Denemarken 3 - - - 3
Ierland 6 - - 1 7
Verenigd Koninkrijk 86 12 1 1 100
Griekenland 29 11 9 5 54
Spanje 199 58 44 34 335
Portugal 200 21 28 14 263
Oostenrijk 16 1 - - 17
Finland 3 - - - 3
Ijsland - - - - -
Noorwegen 4 - - - 4
Zweden 23 - - - 23
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 49 - 1 1 51
Cyprus - - - - -
Estland 2 - - - 2
Hongarije 32 - 3 1 36
Letland 8 - - - 8
Litouwen 1 - - - 1
Malta - - - - -
Polen 1.640 24 12 2 1.678
Tsjechische Republiek 29 - - 2 31
Slovakije 37 1 - - 38
Slovenië 6 - - - 6
Roemenië 171 2 - 1 174
Bulgarije 43 - - - 43
totaal aantal rechthebbenden 21.123 371 516 349 22.359
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 B 163-1
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 167 4 7 12 190
Frankrijk 14.481 108 262 168 15.019
Italië 144 54 58 37 293
Luxemburg 40 3 2 4 49
Nederland 2.886 47 48 43 3.024
Denemarken 7 1 - - 8
Ierland 6 - - 1 7
Verenigd Koninkrijk 79 6 5 2 92
Griekenland 29 6 8 6 49
Spanje 184 46 43 30 303
Portugal 190 18 25 16 249
Oostenrijk 10 2 - - 12
Finland 4 - - - 4
Ijsland - - - - -
Noorwegen 7 - - - 7
Zweden 17 - - 1 18
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 37 - 1 1 39
Cyprus - - - - -
Estland 2 - - - 2
Hongarije 23 - 2 - 25
Letland 4 - - - 4
Litouwen 2 - - - 2
Malta - - - - -
Polen 1.160 18 8 1 1.187
Tsjechische Republiek 12 - - - 12
Slovakije 25 1 - - 26
Slovenië 3 - - - 3
Roemenië 71 3 - 1 75
Bulgarije 32 1 - - 33
totaal aantal rechthebbenden 19.622 318 469 323 20.732
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 B 163-1
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 145 4 8 12 169
Frankrijk 14.136 85 241 162 14.624
Italië 146 48 56 37 287
Luxemburg 36 5 1 6 48
Nederland 2.818 33 49 46 2.946
Denemarken 5 - - - 5
Ierland 6 - - 1 7
Verenigd Koninkrijk 75 4 1 2 82
Griekenland 21 12 7 5 45
Spanje 154 40 37 38 269
Portugal 161 20 24 12 217
Oostenrijk 12 1 1 - 14
Finland 3 - - - 3
Ijsland 1 - - - 1
Noorwegen 3 - - - 3
Zweden 18 1 - 1 20
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 27 - 1 1 29
Cyprus - - - - -
Estland 2 - - - 2
Hongarije 17 - 1 - 18
Letland 2 - - - 2
Litouwen 1 - - - 1
Malta - - - - -
Polen 790 10 2 1 803
Tsjechische Republiek 19 - - - 19
Slovakije 18 1 - - 19
Slovenië 3 - - - 3
Roemenië 55 - - - 55
Bulgarije 26 - - - 26
totaal aantal rechthebbenden 18.700 264 429 324 19.717
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 B 163-1
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 132 2 5 18 157
Frankrijk 13.723 74 202 158 14.157
Italië 146 61 64 36 307
Luxemburg 33 4 1 7 45
Nederland 2.887 32 37 42 2.998
Denemarken 7 - - - 7
Ierland 8 - - 1 9
Verenigd Koninkrijk 59 1 - 2 62
Griekenland 21 11 5 6 43
Spanje 139 42 43 44 268
Portugal 138 23 20 13 194
Oostenrijk 12 1 1 1 15
Finland 6 1 - - 7
Ijsland - - - - -
Noorwegen 2 - - - 2
Zweden 15 - - - 15
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 30 - 1 1 32
Cyprus - - - - -
Estland 1 - - - 1
Hongarije 18 1 1 - 20
Letland 1 - - - 1
Litouwen - - - - -
Malta 1 - - - 1
Polen 545 3 2 1 551
Tsjechische Republiek 30 - - 1 31
Slovakije 24 - - - 24
Slovenië 3 - - - 3
Roemenië 23 - - - 23
Bulgarije 36 - - - 36
totaal aantal rechthebbenden 18.040 256 382 331 19.009
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 163-1
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
Duitsland 131 3 5 16 155
Frankrijk 12.629 94 182 141 13.046
Italië 146 50 72 37 305
Luxemburg 36 2 1 7 46
Nederland 2.895 29 33 44 3.001
Denemarken 3 - - - 3
Ierland 6 - - 1 7
Verenigd Koninkrijk 51 5 2 2 60
Griekenland 20 7 10 6 43
Spanje 165 35 44 45 289
Portugal 139 23 16 7 185
Oostenrijk 5 1 - - 6
Finland 8 2 - - 10
Ijsland - - - - -
Noorwegen 6 - - - 6
Zweden 11 - - - 11
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 37 - 1 1 39
Cyprus - - - - -
Estland 1 - - - 1
Hongarije 13 1 1 - 15
Letland 1 - - - 1
Litouwen - - - - -
Malta 1 - - - 1
Polen 211 1 2 - 214
Tsjechische Republiek 30 - - - 30
Slovakije 17 - - - 17
Slovenië 4 - - - 4
Roemenië 6 - - - 6
Bulgarije 10 - - - 10
totaal aantal rechthebbenden 16.582 253 369 307 17.511
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 163-1
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden wezenbijslag totaal
Duitsland 140 - 5 14 159
Frankrijk 11.857 104 187 154 12.302
Italië 135 67 69 44 315
Luxemburg 25 3 1 7 36
Nederland 2.814 25 28 54 2.921
Denemarken 2 - - - 2
Ierland 8 - - 2 10
Verenigd Koninkrijk 69 4 2 2 77
Griekenland 18 6 12 10 46
Spanje 148 39 50 46 283
Portugal 135 22 16 9 182
Oostenrijk 3 1 - - 4
Finland 5 - - - 5
Ijsland - - - - -
Noorwegen 7 - - - 7
Zweden 14 1 - 1 16
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 20 - - - 20
Cyprus - - - - -
Estland - - - - -
Hongarije 8 1 1 - 10
Letland - - - - -
Litouwen - - - - -
Malta - - - - -
Polen 25 - - 2 27
Tsjechische Republiek 21 - - - 21
Slovakije 6 - - - 6
Slovenië 2 - - - 2
totaal aantal rechthebbenden 15.462 273 371 345 16.451
TAB 2006 B 163-1
Aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden wezenbijslag totaal
Duitsland 120 3 5 18 146
Frankrijk 11.725 87 193 157 12.162
Italië 143 70 82 49 344
Luxemburg 25 1 1 8 35
Nederland 2.775 24 34 54 2.887
Denemarken 4 - - - 4
Ierland 6 - - 2 8
Verenigd Koninkrijk 76 5 1 3 85
Griekenland 20 5 13 8 46
Spanje 157 46 49 42 294
Portugal 133 23 19 13 188
Oostenrijk 5 - - - 5
Finland 4 - - - 4
Ijsland - - - - -
Noorwegen 2 - - - 2
Zweden 18 - - 1 19
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 19 1 - 1 21
Cyprus - - - - -
Estland - - - - -
Hongarije 7 1 1 - 9
Letland - - - - -
Litouwen - - - - -
Malta - - - - -
Polen 14 - - 2 16
Tsjechische Republiek 8 - - - 8
Slovakije 1 - - - 1
Slovenië 3 - - - 3
totaal rechthebbenden 15.265 266 398 358 16.287
TAB 2005 B 163-1